گزارش تصویری/ میدان سرخ مسکو

گزارش تصویری/ میدان سرخ مسکو

بنانیوز- میدان سرخ در شهر مسکو، معروف ترین مکانی است که جهانیان از اتحاد جماهیر شوروی سابق و کشور روسیه فعلی می شناسند. میدان سرخ که در مجاورت کاخ کرملین ( مرکز فرمانروایی امپراطوران و تزارهای روس و پس از آن ) قرار گرفته، مرکزی ترین نقطه ی شهر مسکو به حساب می آید و عملاً خیابان های اصلی مسکو از این میدان منشعب می شوند.

www.BanaNews.ir

www.BanaNews.ir

www.BanaNews.ir

www.BanaNews.ir

www.BanaNews.ir

www.BanaNews.ir

عکس: عبداله حیدری- مهر

    نظرات