تلاش عوامل اجرایی شهرداری اراک در خارج کردن پل سقوط کرده انتهای خیابان...

تلاش عوامل اجرایی شهرداری اراک در خارج کردن پل سقوط کرده انتهای خیابان...

به گزارش اداره ارتباطات و اموربین الملل شهرداری اراک، با تلاش عوامل اجرایی شهرداری اراک، پل انتهای خیابان شهدا واقع در منطقه چهار که به دلیل شدت بارش های اخیر شهر اراک و سست شدن دیواره رودخانه، تخریب شده بود، از داخل رودخانه خارج تا در اقدام بعدی نسبت به ترمیم این پل اقدام گردد.
:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات