بازگشایی و بهسازی مسیر سیلاب آرپا چای طی دو مرحله در شهرستان...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، بازگشایی مسیر سیلاب آرپا چای واقع در بخش حلب شهرستان ایجرود طی دو مرحله توسط امور منابع آب شهرستان ایجرود مورد بازگشایی و رفع تصرف و بهسازی قرار گرفت.

مهندس محمدی مدیر امور منابع آب شهرستان ایجرود با اشاره به احتمال طغیان و سیلابی شدن رودخانه ها و مسیل های شهرستان به جهت بارش های صورت گرفته افزود: با اخذ دستور قضایی از دادستانی شهرستان نسبت به آزاد سازی مسیر سیلاب آرپا چای در دو مرحله اقدام و بهسازی لازم صورت پذیرفت.

وی خاطر نشان کرد اقدامات صورت گرفته و تلاشهای بی وقفه همکاران این امور در وضعیت بارندگی شدید در زمان بهسازی مسیل و فداکاری های صورت گرفته مانع از بروز خسارت جانی و مالی برای اهالی بخش حلب گردید .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات