بازدید رییس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر اراک و مدیر عامل کشتارگاه شهر...

بازدید رییس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر اراک و مدیر عامل کشتارگاه شهر...

طوفان محمدی رییس کمیسیون خدمات شهری، سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر، مرادی سرپرست معاونت خدمات شهری و مهاجرانی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک به همراه وزیری راد مدیر عامل کشتارگاه شهرداری قم از کشتارگاه صنعتی دام شهر اراک، در راستای تبادل تجربیات کاری و آشنایی با نحوه عملکرد و اقدامات انجام شده در ارایه خدمات کشتارگاه دام شهرداری بازدید بعمل آورد و از نزدیک در جریان اقدامات صورت گرفته در این مجموعه خدمات رسان قرار گرفت.


:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات