برگزاری نشست های ادبی - فرهنگی و پژوهشی در فرهنگسرای شهر

برگزاری نشست های ادبی - فرهنگی و پژوهشی در فرهنگسرای شهر

نشست های ادبی - فرهنگی و پژوهشی » در فرهنگسرای شهر واقع در شهر صنعتی میدان اطلسی ، پس از فروشگاه رفاه و هتل اطلس برگزار میشود .
روزهای شنبه هر هفته ساعت ۴:۳۰ عصر : شاهنامه
شرح و تحلیل ابیات
تاریخ و فرهنگ ایران
زبان شناسی و اتیمولوژی
مطالعات میان رشته ای
شناخت اساطیر و تحلیل های موضوعی همپیوند
روزهای یکشنبه هر هفته ساعت ۴:۳۰ عصر
مثنوی مولوی
شرح - نقد و تحلیل ابیات
مباحث معرفتی
انسان و وجود شناختی
عرفان تطبیقی
جامعه شناسی - مباحث اخلاقی
و روانشناسی ِ همپیوند با مثنوی و ...
به آگاهی علاقمندان و دوستان خود برسانیدگفتنی است کلاس ها رایگان است .

:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات