جشنواره نظام پیشنهادها و نوآوری در شرکت توزیع برق استان سمنان

جشنواره نظام پیشنهادها و نوآوری در شرکت توزیع برق استان سمنان

برای هشتمین سال متوالی به اجرا درآمد؛

جشنواره نظام پیشنهادها و نوآوری در شرکت توزیع برق استان سمنان

جشنواره نظام پیشنهادها و نوآوری شرکت توزیع برق استان سمنان، برای هشتمین سال متوالی برگزار شد .

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان در این جشنواره گفت: مشارکت جملگی کارکنان در زمینه ارائه پیشنهاد به مثابه ی عبور به سمت سازمان یادگیرنده است.

سیدمحمد موسوی زاده بیان داشت : یادگیری را باید در سازمان همچون یک موجود یادگیرنده در نظر بگیریم که از تجربیات آن می آموزد و به این آموزه ها و بانک اطلاعات رجوع می کند و تصمیم گیری نیز بر اساس حافظه انجام می شود .

وی با اشاره به این که نظام پیشنهادها می تواند کمک و مقدمه ای برای سازمان یادگیرنده باشد اظهار داشت : نظام پیشنهاددهی موجب ارتقا گردیده و کارایی سازمان را افزایش می دهد و در نهایت منجر به رضایت مردم می شود .

وی با عنوان این که در سال گذشته ۸۹۹ پیشنهاد در کمیته های تخصصی هفت گانه این شرکت بررسی و کارشناسی گردیده افزود : با مقایسه تعداد پیشنهادهای ارائه شده برای سالهای ۹۶ و ۹۷ ، حدود ۱۷ درصد رشد حاصل گردیده است.

یادآور می شود : در این مراسم از راحله قنبریان مدیر دفتر حقوقی و مهدی پاک طینت مدیر توزیع برق شهرستان سرخه به عنوان واحد برتر نرخ مشارکت پیشنهادها در حوزه ستادی و واحدهای  اجرایی ، "حسین حافظی ؛ مدیر برتر در زمینه نرخ رشد تعداد پیشنهاد به نسبت سال ۹۶"، "سیدمحمد حسینی نژاد ؛ کارگروه برتر نظام پیشنهادها "، علی اصغر دهنوئی؛ پیشنهاد دهنده برتر برای بیشترین پیشنهاد مصوب " و " فرزاد کرکه آبادی ؛ به لحاظ بیشترین تعداد پیشنهاد " ، با اعطای یادمان جشنواره نظام پیشنهادها و نوآوری سال ۹۷، تقدیر به عمل آمده و از همکارانی که پیشنهادهای آن پذیرفته و مصوب گردیده نیز تجلیل شدند. لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات