ممنوعیت توسعه بهره برداری دشت کبودرآهنگ

تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی کبودرآهنگ در استان همدان


به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان پیروآگهی ممنوعیت شماره ۹۲/۴۱۹۲۳/۷۰۰ مورخ ۹۲/۱۰/۰۷، بر اساس نتایج مطالعات وبررسیهای به عمل آمده، افت سطح آب زیرزمینی و کسری حجم مخزن در محدوده مطالعاتی کبودرآهنگ همچنان ادامه دارد، لذا به منظور جلوگیری از افزایش افت سطح آب زیرزمینی در محدوده یاد شده، به موجب ماده ۴ قانون توزیع عادلانه آب، ممنوعیت حفر چاه عمیق، نیمه عمیق و احداث قنات و یا هرگونه افزایش بهره‌برداری از منابع آب (به استثنای موارد مندرج درآئین نامه اجرائی قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده ۵۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۸۴ و در حد سقف تخصیص آب ابلاغ شده) در محدوده مطالعاتی مذکور طبق نقشه‌های موجود در دفتر حفاظت و بهره‌برداری منابع آب و امور مشترکین شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و شرکت آب منطقه¬ای همدان از تاریخ اتمام آگهی فوق (۹۷/۱۰/۱۱) به مدت ۵ سال دیگر تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ با حدود اربعه به شرح ذیل تمدید می‌گردد.
شمال : از خط‌الراس ارتفاعات کوه آق‌داغ در امتداد مرز محدوده مطالعاتی به کوه‌های گونی، بوقاطی (نقطه ارتفاعی ۲۸۲۶) و در ادامه به محل تلاقی مرز محدوده‌های مطالعاتی قیدار، کبودرآهنگ و گل تپه- زرین آباد سپس به خط‌الراس کوه شاه گلک و از آنجا تا خط‌الراس کوه غزاغی (نقطه ارتفاعی ۲۸۹۸)
شرق : از خط‌الراس ارتفاعات کوه غزاغی در امتداد مرز محدوده مطالعاتی به نقطه ارتفاعی ۱۹۲۷، کوه زمان و در ادامه در امتداد مرز مذکور به نقطه ارتفاعی ۲۲۲۰، کوه قلی‌آباد، نقطه ارتفاعی ۲۰۴۲ کوه قره لر و از آنجا تا نقطه ارتفاعی ۱۶۷۶ کوه قرمز تپه
جنوب : از نقطه ارتفاعی ۱۶۷۶ کوه قرمز تپه در امتداد مرز محدوده مطالعاتی به محل تلاقی مرز محدوده‌های مطالعاتی کبودرآهنگ، رزن- قهاوند و همدان- بهار و در ادامه مرز مذکور تا نقطه ارتفاعی ۲۱۸۹
غرب : از نقطه ارتفاعی ۲۱۸۹ در امتداد مرز محدوده مطالعاتی به نقاط ارتفاعی ۲۵۷۸ و ۲۵۷۹ (کوه سوباشی)، کوه سیدمزار، نقطه ارتفاعی ۱۸۹۴ و در ادامه در امتداد مرز مذکور تا خط الراس کوه آق داغ
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای همدان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای همدان

    شركت آب منطقه‌ای همدان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات