سرپرست دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب معرفی شد

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای تهران مصطفی دهقان را به عنوان سرپرست دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب معرفی کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "احمدعلی قربانیان"در آیین معرفی سرپرست جدید دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب ضمن معرفی "مصطفی دهقان" به عنوان سرپرست دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب گفت: "حسن زحمتکش" سرپرست پیشین این دفتر از نیروهای خوب و پر پتانسیل شرکت است که ضمن تشکر از وی در دوران این مسوولیت، قطعا از توانمندی های او در بخش مناسب دیگری استفاده می کنیم.

وی یادآور شد: حضور دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب در امورهای تابعه پررنگتر شود و علاوه بر انجام وظایف ستادی، امورهای تابعه را راهبری کند.

مصطفی دهقان سرپرست دفتر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای تهران در این نشست با بیان اینکه این دفتر ارتباط نزدیکی با سایر دفاتر همچون واحد حقوقی و انفورماتیک دارد، اظهار داشت: واحد حقوقی مباحث مربوط به ماده ۳۰ و ۳۴ و واحد انفورماتیک نیز مسائل مربوط به سامانه ساماب را پیگیری می کند و با دفتر حفاظت و بهره برداری همکاری تنگاتنگی دارند.

وی افزود: خسارت به آبخوان یکی از موضوعاتی است که از این پس با جدیت به آن پرداخته می شده و از امورهای تابعه پیگیری می کنیم.

همچنین حسن زحمتکش سرپرست پیشین دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب گزارشی از فعالیت های خود در دوران تصدی این مسئولیت به ویژه در بخش ساماب، کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده های تخصیص، اصلاح و تعدیل پروانه چاه های مجاز و طرح آماربرداری سراسری ارائه کرد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای تهران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای تهران

    شركت آب منطقه‌ای تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات