مشاور مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران در امور زنان و خانواده منصوب شد

مشاور مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران در امور زنان و خانواده منصوب شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران ، حسینعلی ابراهیمی کارنامی مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران درحکمی"هما رضایی قلعه" را به سمت مشاور خود در امور زنان و خانواده منصوب کرد.
همارضایی قلعه دارای مدرک دکترای مدیریت واکنون رئیس اداره آموزش و پژوهش اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران است.
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات