بازدید هیئت کارشناسی شرکت آب منطقه ای از رودخانه های بالادست بخش...

حسب دستور مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کرمان، هیات کارشناسی شرکت از رودخانه های شهرستان ریگان به همراه مسئولین دستگاه های اجرایی شهرستان در بالادست بخش گنبکی بازدید میدانی انجام دادند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۹۸ حسب دستور مهندس علیزاده مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کرمان، هیات کارشناسی شرکت از رودخانه های شهرستان ریگان به همراه بخشدار و شهردار گنبکی و مسئولین دستگاه های اجرایی شهرستان در بالادست بخش گنبکی بازدید میدانی انجام دادند.

در این بازدید که مهندس جعفری مدیر حراست، مهندس زراعتکار مدیر آب های زیرزمینی، مهندس طیبیان، مهندس سخی مدیر مهندسی رودخانه ها و سواحل، مهندس عادلی مدیر سد نساء و مهندس حسیبی حضور داشتند، بررسی وضعیت حق آبه زیست محیطی سد نسا برای شهرستان ریگان و بررسی مورفولوژی دشت و وردخانه های گنبکی صورت پذیرفت.

در این بازدید کارشناسان شرکت آب منطقه ای کرمان به ارائه نقطه نظرات کارشناسی جهت استفاده بهینه از آب رها سازی شده که در حدود ۲۲.۵ مترمکعب در سال است پرداختند و دلیل اصلی نرسیدن آب به پایین دست را بافت دانه درشت مخروط افکنه نساء و ضریب نفوذپذیری بالای رسوبات منطقه بیان نموده اند.

در ادامه به نقطه نظرات کارشناسی در این خصوص پرداخته شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات