برگزاری جلسه مشترک معاون طرح و توسعه و معاون برنامه ریزی

جلسه ای با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان، معاون طرح و توسعه، معاون برنامه ریزی و نماینده مجریان طرح ها پیرامون بررسی وضعیت طرح های مربوط به شرکت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، جلسه ای با حضور مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان، مهندس فدائی معاون طرح و توسعه، مهندس نمازیان معاون برنامه ریزی شرکت و نماینده مجریان طرح ها برگزار گردید.

در این جلسه نماینده مجریان طرح ها ضمن ارائه گزارش در خصوص وضعیت پروژه ها  نسبت به بیان مشکلات مربوطه نیز اقدام نمودند.

در پایان ضمن تنظیم صورتجلسه مشترک، مهندس علیزاده مدیرعامل شرکت در جهت رفع موانع پیش رو راهکارهایی ارائه نمود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات