برگزاری جلسه هیئت کارشناسی شرکت آب منطقه ای کرمان با فرماندار...

جلسه ای در خصوص حق آبه زیست محیطی و بازدید کارشناسی هیات اعزامی شرکت آب منطقه ای کرمان با حضور فرماندار شهرستان ریگان در محل بخشداری گنبکی تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۹۸ جلسه ای در خصوص حق آبه زیست محیطی و بازدید کارشناسی هیات اعزامی شرکت آب منطقه ای کرمان با حضور فرماندار شهرستان ریگان در محل بخشداری گنبکی تشکیل گردید.

در این جلسه به مسائل مربوط به سد نسا و آب زیست محیطی رهاسازی شده و وضعیت بارندگی در شهرستان ریگان پرداخته شد.

مهندس زراعتکار و مهندس طیبیان در این جلسه به ارائه نقطه نظرات کارشناسی در خصوص ضریب نفوذپذیری حوزه آبریز سد نسا پرداختند.

در پایان فرماندار ریگان ضمن تشکر از شرکت آب منطقه ای کرمان خواستار راهکارهایی جهت استفاده بهینه از آب زیست محیطی جهت احیاء  دشت اسکمبیلی ها نموده اند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات