بررسی خسارات وارده به شبکه های توزیع برق استان سمنان ناشی از ناهنجاری جوی

بررسی خسارات وارده به شبکه های توزیع برق استان سمنان ناشی از ناهنجاری جوی

با حضور نماینده شرکت توانیرانجام شد ؛

بررسی خسارات وارده به شبکه های توزیع برق استان سمنان ناشی از ناهنجاری جوی

نماینده شرکت توانیر از خسارات وارده به شبکه ها و تاسیسات توزیع برق استان سمنان که در اثر طوفان ، کولاک و سیل دچار اشکالاتی شده است ، بازدید میدانی به عمل آورد.

گفتنی است : بروز ناهنجاری های جوی ۲۷ اسفند ماه سال ۹۷ تا ۱۴ فروردین ماه سال جاری ، موجب شکستگی تعدادی از پایه های برق ، سیم پارگی و همچنین خسارت هائی را به یراق آلات و تجهیزات برقی وارده نموده و اشکالات  وارده توسط نیروهای عملیاتی برطرف شده است .

یادآور می شود : ارسطو صادقیان رئیس گروه نظارت بر سیستم های هوشمند توزیع دفتر مهندسی شرکت توانیر به عنوان نماینده ، به همراه سیدمحمد حسینی نژاد معاون بهره برداری  و دیسپاچینگ و رضا علی اصغری معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع برق استان سمنان از روستاهای مناطق خطیرکوه و پشتکوه در شهرستان مهدیشهر و روستاهای منطقه کالپوش در شهرستان میامی بازدید کرده و وضعیت خسارات وارده به شبکه ها و تاسیسات توزیع برق ناشی از ناهنجاری جوی را از نزدیک مشاهده نموده و گزارش لازم تهیه گردید.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات