قدردانی مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی از تلاش های کارگران...

مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی، در جلسه ای که به مناسبت روز کارگر برگزار شده بود، ضمن تاکید بر اهمیت تک تک کارکنان این شرکت، از تلاش های همکاران کارگر قدردانی نمود.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، مهندس یوسف غفارزاده در جلسه ای که با حضور جمعی از مدیران و کارگران شرکت به مناسبت بزرگداشت روز کارگر برگزار شد، نقش تک تک همکاران را در مجموعه برای انجام بهینه وظایف محوله، ارزشمند و موثر ارزیابی نمود و لزوم توجه به منابع انسانی بویژه کارگران را یادآور شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

    شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات