عدم نظارت بر سهمیه بندی شمش آلومینیوم، نوعی بی عدالتی نسبت به همشهریان...

عدم نظارت بر سهمیه بندی شمش آلومینیوم، نوعی بی عدالتی نسبت به همشهریان...

علیرضا مرادی در صحن رسمی شورای شهر گفت: مدیر شرکت های صنعتی شهر اراک در مدت شش سالی که در حال رفت و آمد از قم به اراک هستند، با عدم آشنایی با مسایل و مشکلات شهر اراک به دلیل بومی نبودن، مشکلات عدیده ای را برای شرکت های صنعتی بالاخص شرکت های خرد به وجود آورده است .
وی ادامه داد: در شهرک های صنعتی چه می گذرد؟ زمین های زیادی رها شده که با وجود درخواست واگذاری، این زمین ها در اختیار تولید کننده ها قرار نمی دهند و یا سالن های بزرگ ساخته شده به دلایلی عجیبی به درخواست کنندگان که بخشی را برای انبار یا کار می خواهند، واگذار نمی شود .
وی افزود: صنایع کوچک و بزرگ برای افزایش قدرت و ولتاژ برق باید طبق قانون مبلغی را به اداره برق بدهند، که همین مقدار مبلغ را نیز شرکت شهرک ها درخواست کرده که این درخواست بسیار عجیب است .
مرادی در ادامه به روند سهمیه بندی شمش آلومینیوم به شرکت ها اشاره کرد و گفت: سهمیه بندی شمش آلومینیوم معضل شرکت ها شده، بطور مثال شرکتی که حدود پانزده سال است کار نمی کند ولی در این سهمیه بندی سهم بسزایی دارد و شمش آلومینیوم به شرکت های خرد که ۶۵ درصد نیروهای کار در این شرکت ها قرار دارند و بیشترین خدمات را از لحاظ نیروی کار به شهر اراک می دهند ، به اندازه رفع رجوع داده می شود که این عدم نظارت بر سهمیه بندی شمش آلومینیوم نوعی بی عدالتی نسبت به همشهریان می باشد. :
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات