نهضت پاکسازی و نظافت منطقه در حال اجرا است

نهضت پاکسازی و نظافت منطقه در حال اجرا است

قاسمی شهردار منطقه چهار اراک از استمرار و پیگیری این منطقه در اجرای طرح نهضت پاکسازی و نظافت شهر خبر داد و افزود: از آنجا که این طرح اولین بار در سال ۹۷ از منطقه چهار کلید خورد ونتایج خوبی را نیز به دنبال داشت ، لذا با برنامه ریزی های به عمل آمده اجرای این طرح به صورت مستمر در دستور کار معاونت اجرایی منطقه قرار داده شد.
وی در ادامه به اقدامات عمرانی منطقه طی فروردین ماه ۹۸ پرداخت و عنوان داشت: طی این مدت اقداماتی از قبیل تخریب و کندمان جداول قدیمی به طول ۵۶۹ متر و نخاله برداری از سطح شهر به تعداد ۶۱ سرویس به همراه تسطیح و ریگلاژ معابر به مقدار ۱۰۰۰ مترمربع صورت پذیرفته و بالغ بر ۲۲۱ متر طول جدولگذاری در سطح معابر جهت بهبود شرایط عبور و مرور انجام شده ، در همین راستا نیزبه میزان ۴۹۰ کیلوگرم پل و دریچه های فلزی در کارگاه امانی منطقه ساخته و در سطح معابر منطقه نصب گردیده ، همچنین لکه گیری آسفالت معابر نیز با پخش ۱۱۰ تن آسفالت طی مدت انجام پذیرفته است.

:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات