افزایش ۵۶ درصدی بارش ها نسبت به متوسط بلند مدت در استان تهران/...

مدیر دفتر تاسیسات آبی و برقابی شرکت از افزایش ۵۶ درصدی بارش ها نسبت به متوسط بلند مدت در استان تهران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "محمد شهریاری" با بیان این مطلب اظهار کرد: میزان بارندگی ها از ابتدای سال آبی در حوزه  عملکرد استان تهران تاکنون (۱۴ اردیبهشت ماه) ۳۶۴ میلی متر ثبت شده است که در مقایسه با ۱۷۶ میلی متری سال گذشته و۲۳۳ میلی متری متوسط بلند مدت، به ترتیب شاهد  افزایش ۱۰۷ و ۵۶ درصدی می باشیم.

شهریاری با بیان اینکه آورد پنج سد تامین کننده آب شرب استان تهران از ابتدای سال آبی (مهر ۹۷) تا ۱۳ اردیبهشت ماه ۹۸ یک میلیارد و ۱۵۷ میلیون متر مکعب می باشد، تصریح کرد: این رقم در  سال گذشته ۵۹۲ میلیون متر مکعب بوده  که ۹۵ درصد ورودی مخازن نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

مدیر دفتر تاسیسات آبی و برقابی شرکت آب منطقه ای تهران همچنین در خصوص وضعیت مخازن سدها عنوان کرد: وضعیت مخازن سدهای حوزه عملکرد استان تهران اکنون  ۹۰۵ میلیون متر مکعب برآورد شده است  که با توجه به ذخیره ۶۷۰ میلیون متر مکعبی سال گذشته، شاهد افزایش ۲۳۵ میلیون متر مکعبی این سدها می باشیم.

شهریاری همچنین افزود: مخزن نرمال انتهای اردیبهشت ماه ۹۸  که در شرایط ترسالی شاهد آن بودیم، یک میلیارد  و  ۲۹میلیون  متر مکعب  می باشد، که برای شرایط نرمال انتهای اردیبهشت ماه ۱۲۴ میلیون متر مکعب کسری  مخزن داریم؛ البته با توجه به وضعیت آوردها پیش بینی می شود که وضعیت سدها با توجه به بارندگی اردیبهشت ماه بیش از حد نرمال باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص تشریح سامانه شرق اظهار کرد: این سامانه شامل سدلار، تونل انتقال آب سدلار به نیروگاه کلان و لوارک، تونل انتقال آب تلو و مخزن سد ماملو می باشدکه   آب از  این سد به سمت حوزه شرق منتقل  می شود و در میانه راه نیز نیروگاه کلان را داریم که دارای۳ واحد نیروگاهی ۳۸.۵ مگاواتی است.

شهریاری با اشاره به اینکه پایین دست سد لتیان واحد نیروگاه لوارک و دو واحد نیروگاهی ۲۳.۵ مگاواتی  و نهایتا یک خط انتقال وجود دارد، ادامه داد: بر این اساس آب از سد لار مستقیم به تصفیه خانه شماره  پنج در شمال  شرق تهران منتقل می گردد.

شهریاری در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تشریح سامانه غرب عنوان کرد: سد طالقان در سامانه غرب  دارای  حجم مخزن ۴۲۰ میلیون متر مکعب و دو واحد نیروگاهی ۸.۹ مگاواتی است، که در راستای  مدیریت مخزن دو واحد مذکور به شکل  کامل برق تولید می کنند.

وی در خصوص سد امیرکبیر که جزء سامانه غرب می باشد، افزود: سد امیرکبیر دارای دو واحد نیروگاهی ۴۵ مگاواتی  است که یکی از این واحدها بعد از نزدیک ۵۰ سال در دست تعمیرم بوده  و در ۱۵ اردیبهشت ماه در مدار قرار می گیرد.

شهریاری با تاکید بر رهاسازی و مدیریتی که در مخازن سدها داشته ایم، بیان کرد: میزان آبی که رهاسازی می شود، تحت هیچ شرایطی به هدر نمی رود؛ چرا که با توجه به شرایطی که در پایین دست سدها  وجود داشته و نیز حوضچه های تغذیه مصنوعی  احداث شده است، این میزان آب ها به منظور تغذیه آبخوان و تعادل بخشی آب های زیرزمینی صورت می گیرد.

مدیر دفتر تاسیسات آبی و برقابی شرکت آب منطقه ای تهران در پایان با اشاره به پیش بینی سازمان هواشناسی  خاطر نشان کرد: پیش بینی انحراف بارش  اردیبهشت و خرداد و تیر حاکی از این است که در اردیبهشت ماه در مقایسه با  میانگین بلند مدت بارش در استان شاهد افزایش ۲۵ درصدی بارش ها خواهیم بود که مدیریت مخازن سدهای استان در برنامه عملکردی این شرکت قرار دارد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای تهران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای تهران

    شركت آب منطقه‌ای تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات