تقدیر از مشترکان صنعتی همکار در برنامه های کاهش پیک بار تابستان

تقدیر از مشترکان صنعتی همکار در برنامه های کاهش پیک بار تابستان

توسط شرکت توزیع برق استان سمنان انجام شد؛

تقدیر از مشترکان صنعتی همکار در برنامه های کاهش پیک بار تابستان

در همایش بهینه سازی مصرف برق ، از مشترکان صنعتی همکار استان سمنان در برنامه های کاهش پیک بار تابستان سال ۹۷ تجلیل به عمل آمد.

مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان گفت: در سال گذشته ۱۹۷ مشترک صنعتی در زمینه برنامه های پیک بار تابستانی با این شرکت همکاری داشته و مبلغ ۱۲میلیارد و  شش میلیون ریال تعرفه تشویقی در قبوض برق مصرفی این تعداد از مشترکین اعمال شده است.

سید بهروز کسائیان افزود: از مجموع اشتراک های صنعتی همکار، ۲۱ مشترک بیشترین مشارکت را با صنعت توزیع برق استان در برنامه های کاهش پیک بار تابستان سال گذشته داشته که در مراسمی با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از آنان تجلیل صورت پذیرفت.

در بخشی از لوح تقدیر سید محمد موسوی زاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان خطاب به مدیران صنایع همکار آمده است: "مشارکت ارزشمند آن شرکت معظم در برنامه های اوج بار تابستانی سال ۱۳۹۷ موجب شد تا اقدامات ارزنده ای در زمینه پیک سائی به انجام رسیده و اهداف پیش بینی شده در حوزه مدیریت پیک بار مشترکین صنعتی محقق گردد که بدین وسیله از توجه و عنایت جناب عالی و همچنین مساعی ارزنده دست اندرکاران فعالیت های مرتبط با مدیریت مصرف برق آن مجموعه صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم."

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات