بازید رئیس آب بدون درآمد آبفار خراسان رضوی از امور آبفار باخرز

بازید رئیس آب بدون درآمد آبفار خراسان رضوی از امور آبفار باخرز

رئیس اداره آب بدون درآمد شرکت آبفار خراسان رضوی در راستای خدمات رسانی به روستاییان، از امور آبفار باخرز بازدید به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی، کارشناس بهره برداری امور آبفار باخرز در این دیدار با ارائه گزارشی از روند تولید و مصرف آب از کاهش ۲ درصدی پرت مبنای قرارداد در سال گذشته خبر داد.

مرتضایی گفت: با نصب سیستم های بیسیم، کنترل سریز مخازن، رفع به موقع اتفاقات، نوسازی قسمتی از شبکه های توزیع، کنترل مصارف و پیمایش روستاها و کنترل تولید و مصرف شاهد تنشهای اجتماعی کمتری در سطح روستاها بودیم.

رئیس اداره آب بدون درآمد و مدیریت مصرف آبفار خراسان رضوی در این دیدار ضمن پایش و رصد میزان تولید آب نسبت به کنترل انشعابات، نظارت بر نحوه قرائت برداری توسط پیمانکار و افزایش نرخ فروش با واقعی سازی تعرفه ها تاکید کرد.

احمد جاودانی پور از پرسنل زحمتکش امور آبفار باخرز در خدمت رسانی بدون منت به روستاییان تقدیر نمود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی یک شرکت در شهر مشهد می باشد

   نظرات