درصد کسر از حق الزحمه خدمات مهندسی ارجاع شده

درصد کسر از حق الزحمه خدمات مهندسی ارجاع شده


مهندس رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان  درصد کسر از حق الزحمه خدمات مهندسی ارجاع شده را طی نامه ای به روسای سازمان نظام مهندسی استانها ابلاغ نمود. در این نامه آمده است

رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان(کلیه استانها)

با سلام

احتراما به پیوست تصویر نامه شماره۱۵۴۹۳/۴۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ معاون محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص درصد کسر از حق الزحمه خدمات مهندسی ارجاع شده جهت رعایت مفاد آن ابلاغ می گردد

فرج اله رجبی

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات