ابلاغ

ابلاغ


مهندس رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان  نحوه ارجاع کار نظارت توسط سازمان های نظام مهندسی موضوع تیصره (۲) ماده (۲۴) آیین نامه اجرایی ماده(۳۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را طی نامه ای به روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان ابلاغ نمود، در این نامه آمده است

رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان(کلیه استانها)

با سلام

احتراما به پیوست تصویر نامه شماره۱۵۴۵۰/۴۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ معاون محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص نحوه ارجاع کار نظارت توسط سازمان های نظام مهندسی موضوع تیصره (۲) ماده (۲۴) آیین نامه اجرایی ماده(۳۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان جهت رعایت مفاد آن ابلاغ می گردد

فرج اله رجبی

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات