ابلاغ تعرفه حق الزحمه نظارت لوله کشی گاز خانگی و تجاری در سال جاری

ابلاغ تعرفه حق الزحمه نظارت لوله کشی گاز خانگی و تجاری در سال جاری

تعرفه حق الزحمه نظارت لوله کشی گاز خانگی و تجاری اعم از توکار و روکار درسال ۱۳۹۸ برای استان یزدابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان، در لوله کشی روکار برای ساختمانهایی که از چند واحد تشکیل شده باشند هزینه بازدید مجدد طبق فرمول زیر محاسبه می گردد:
(۴۳۶.۵۴۵ ضربدر تعداد واحد) + نرخ نظارت براساس نوع کنتور = نرخ کل نظارت
همچنین در لوله کشی توکار برای ساختمانهایی که از چند واحد تشکیل شده باشند به ازاء هر واحد ، میزان بازدید مجدد اضافه می گردد.
این گزارش می افزاید: کلیه هزینه ها با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده و هزینه ارائه خدمات به مجریان به ازای هر پرونده ۲۱۸۰۰تومان محاسبه میشود. سایر موارد در جدول ذیل آمده است:

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات