توسط شرکت آب وفاضلاب ساوه شناسایی ، جمع آوری وقطع انشعاب آب غیرمجاز

توسط شرکت آب وفاضلاب ساوه شناسایی ، جمع آوری وقطع انشعاب آب غیرمجاز


در راستای جمع آوری انشعابات غیر مجاز، یک فقره انشعاب آب که توسط برخی از کشاورزان منطقه ساوه به صورت غیر قانونی استفاده می شد، توسط اداره بهره برداری آب شرکت آب و فاضلاب شهرستان ساوه شناسایی، قطع وجمع آوری گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی مهندس سید حجت شاهرخ سرپرست اداره بهره برداری آب شرکت آبفا ساوه اظهار داشت: این انشعاب به قطر۶۳ میلیمتر به خط انتقال آب ۶۰۰ میلیمتری مابین ۲ مخزن ۳۰۰۰ متر مکعبی سید قلی و ۱۰۰۰۰ مترمکعبی ساوه متصل و به صورت غیر مجاز برای آبیاری باغات استفاده می شد که با بررسی های به عمل آمده توسط اداره بهره برداری آب شرکت آبفا ساوه شناسایی وجمع آوری گردید.

نویسنده :زهرا طراوتی فکور

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

    شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی یک شرکت در شهر اراک می باشد

      نظرات