مشارکت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد در طراحی و نظارت بر ساختمان های روستایی

مشارکت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد در طراحی و نظارت بر ساختمان های روستایی

با هدف افزایش کیفیت ساخت و سازهای روستایی و ارتقای امور نظارت و طراحی ساختمانها، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سطح همکاری های خود را گسترش می دهند .
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد، رئیس این سازمان در دیدار با رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، چگونگی افزایش کیفیت ساختمان ها در روستاها را مورد بحث و بررسی قرار داد .
بر اساس مذاکرات طرفین مقرر شد: کمیته چهار نفره متشکل از  استانداری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد ،افزایش کیفیت ساخت و ساز در روستاها را جدی تر پیگیری کند .
دکتر قربانیان رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان یزد در این جلسه از مشارکت سازمان نظام مهندسی ساختمان برای نظارت بر ساختمان های روستایی استقبال کرد و گفت :براساس تفاهم نامه طرفین، نظام فنی روستایی  شکل گرفته و مراحل قانونی کار را در چارچوب تعریف شده دنبال می کند.
دکتر سالاری رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد نیزبا اشاره به اشتراکات طرفین در این زمینه دیدگاههای خود را برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات و استفاده بهینه از ظرفیت های مهندسان بیان داشت و بر همکاری در کنترل مضاعف نقشه ها و برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک تاکید کرد.
در این نشست که مدیران و کارشناسان طرفین نیز حضور داشتند مقرر شد در اولین فرصت رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان یزد با حضور در جلسه هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان گزارش مبسوطی در مورد فعالیت های در دست انجام و راه‌های گسترش همکاری ها ارائه کند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات