یک ساختمان خوب حاصل آموزش مناسب به مهندسان و انجام صحیح طراحی، اجرا و نظارت می باشد.

یک ساختمان خوب حاصل آموزش مناسب به مهندسان و انجام صحیح طراحی، اجرا و نظارت می باشد.

کمیته آموزش سازمان در نشست هم اندیشی اخیر خود با اساتید اموزشی، ضمن تاکید بر این مطلب، خواستار گسترش برنامه های فرهنگ سازی در جامعه و ترغیب مردم به رعایت مقررات در جهت افزایش کیفیت ساختمان ها شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان در این نشست هم اندیشی که مدیر کل راه و شهرسازی استان یزد نیز حضور داشت، دکتر سالاری رئیس سازمان اهداف کمیته آموزش را تشریح کرد.
دکتر نقصان محمدی رئیس کمیته آموزش نیز به تفصیل درباره دوره های آموزشی مهندسان اعم از بدو خدمت و حین خدمت توضیحاتی را بیان کرد.
مهندس یادگاری مدیر کل مسکن و شهرسازی نیز خواستار گسترش آموزش های فنی به عوامل اجرایی ساخت ساز شد .
در این جلسه دکتر فروغی نماینده هیئت مدیره در کمیته آموزش و نیز مهندس مشکات درباره برنامه های در دست انجام این کمیته برای سال ۹۸ توضیحاتی ارائه کردند .
سخنرانان در این نشست خواستار تقویت برنامه آموزشی پنجشنبه ها با مالکان و نیز شروع شب های علمی برای هماهنگی هرچه بیشتر ببین دانشگاه و صنعت ساختمان شدند.
سخنرانان همچنین با اشاره به اینکه ساختمان خوب حاصل آموزش و کار خوب مهندسان است ، ارائه مشاوره های مناسب از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان به مالکآن را برای تولید ساختمان های خوب یادآور شدند.
توسعه برنامه های آموزشی سازمان به صورت های عملی و تکمیلی و در امتداد آموزش‌های دانشگاهی از دیگر محورهای مورد بحث در این نشست بود.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات