حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی در شهرستان فردوس

حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی در شهرستان فردوس

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات