سازگاری با کم‌آبی از بنیادی‌ترین مفاهیم دوران جدید در مدیریت...

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف، خدمات مشترکین و کاهش هدررفت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه مدیریت توامان عرضه، مصرف و تقاضای آب و انرژی، یکی از مهم‌ترین اقدامات است، گفت: مفهوم سازگاری با کم‌آبی یکی از بنیادی‌ترین مفاهیم دوران جدید در مدیریت منابع آب و انرژی است.

به‌گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، "علی سیدزاده" در افتتاحیه نشست آب شرب شهری و روستایی در همایش ملی سازگاری با کم آبی، مفهوم سازگاری با کم‌آبی را یکی از بنیادی‌ترین مفاهیم دوران جدید در مدیریت منابع آب و انرژی دانست و افزود: به‌دلیل ارتباطی که این دو منبع زیر چتر منابع زیست محیطی با یکدیگر دارند، طبعا هرگونه تربیت صحیح در مصرف و مدیریت یک منبع بر دیگری نیز تاثیر مستقیم دارد .

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف، خدمات  مشترکین و کاهش هدررفت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اظهار داشت: وزارت نیرو در رویکرد جدیدی در تلاش است تا با پایداری منابع آب و انرژی، نیاز نسل امروز و نسل‌های آینده را برآورده، کیفیت زندگی شهروندان را با قید پایداری ارتقا داده و نیاز تقاضای فزاینده ناشی از ضرورت توسعه را فراهم کند .

وی ادامه داد: در این رابطه ضروری است تخریب‌های گذشته به واسطه اندیشه، گفتارها و کردارهای نامناسب جبران و به احیای ظرفیت زیست محیطی بینجامد .

سیدزاده تصریح کرد: از سوی دیگر یکی از اهداف این است که بهره‌برداری از منابع زیست محیطی با ارزش‌هایی اساسی نظیر عدالت، رعایت اصول اخلاقی و فنی پیوند خورده و استفاده از منابع آب و انرژی معطوف به تحقق چنین ارزش‌هایی شود .

وی افزود: این در حالی است که تحقق محورهای یاد شده با نظام به‌هم پیوسته اندیشه، گفتار و کردار حاکم بر نظام مدیریت منابع آب و انرژی ایران مرتبط است و باید نظام اندیشه‌ای و نظری منسجمی بر رویکرد مدیریت منابع و انرژی کشور حاکم شود .

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف، خدمات  مشترکین و کاهش هدررفت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه مدیریت توامان عرضه، مصرف و تقاضای آب و انرژی، یکی از مهم‌ترین اقدامات است، گفت: مفهوم سازگاری با کم آبی یکی از بنیادی ترین مفاهیم دوران جدید در مدیریت منابع آب و انرژی است و به‌دلیل ارتباطی که این دو منبع زیر چتر منابع زیست محیطی با یکدیگر دارند، طبعا هرگونه تربیت صحیح در مصرف و مدیریت یک منبع بر دیگری نیز تاثیر مستقیم دارد .

وی ادامه داد: سازگاری با کم آبی با این شرط که بپذیریم کم آبی همزاد با تمدن ایران است، محقق می‌شود و از این نکته نباید غافل شویم که با وجود کم آبی می‌توانیم تمدنی بالنده، توسعه پایدار، تضمین کننده امنیت و باکیفیت برای ایرانیان بنا کنیم .

سیدزاده با بیان اینکه باید بپذیریم محدودیت آب، محدودیت توسعه نیست، بلکه محدودیت منابع آب، مشوق اعمال نگاه و خرد متفاوت برای توسعه است .

وی خاطرنشان کرد: برخی تصور می‌کنند محدودیت منابع آب را باید از میان برد و به فراوانی آب و منابع کافی آبی دست یافت، اما پیامد زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی این رویکرد می‌تواند به قیمت نابودی سرزمین تمام شود .

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف، خدمات  مشترکین و کاهش هدررفت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تصریح کرد: محدودیت آب را باید به خردورزی متفاوتی برای توسعه مبدل کرد که این خردورزی متفاوت، همان سازگاری با کم‌آبی است .

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی یک شرکت می باشد

      نظرات