گزارش کمیسیون نظام فنی و اجرایی و کنترلی ویژه اجلاس

گزارش کمیسیون نظام فنی و اجرایی و کنترلی ویژه اجلاس


گزارش کمیسیون نظام فنی و اجرایی و کنترلی ویژه اجلاس

جلسه با حضور ۲۴ نفر از اعضای کمیسیون و مدعوین تشکیل و پس از ارائه گزارش عملکرد سال ۱۳۹۷ توسط رئیس و دبیر کمیسیون درخصوص موضوعات مطروحه جهت طرح در اجلاس ۲۲ موراد ذیل جمع بندی و صورتجلسه گردید.
۱-تاکید بر بهره گیری از نکات مثبت نظام فنی و اجرایی و اعمال آن در پیش نویس نظامنامه ها و شیوه نامه های در دست اقدام و ابلاغ.
۲-تاکید بر ابلاغ نظامنامه هماهنگ نحوه فعالیت سازندگان ساختمان (مجری ذیصلاح) به عنوان وحدت رویه با درنظر گرفتن شرایط استانها و با استفاده از پیش نویس های تنظیمی کمیسیون های شورای مرکزی بالاخص کمیسیون نظام فنی و اجرایی و کنترلی شورای مرکزی.
۳-تاکید بر تهیه و تنظیم نظامنامه های خدمات آزمایشگاهی در زمینه های زئوتکنیک، گودبرداری بتن و جوش و مصالح و تاسیسات برقی و مکانیکی و تفسیر نتایج آزمایشگاهی براساس پیش نویس تهیه شده توسط کارگروه های نظام فنی و اجرایی و کنترلی شورای مرکزی مستقر در دبیرخانه های اصفهان- فارس- تهران و ارائه به وزارت راه و شهرسازی و ابلاغ به کلیه استانها جهت وحدت رویه پس از اخذ تاییدیه های لازم.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات