گزارش کمیسیون حقوقی، لوایح، شیوه نامه ها و کارشناسان ماده ۲۷ ویژه اجلاس

گزارش کمیسیون حقوقی، لوایح، شیوه نامه ها و کارشناسان ماده ۲۷ ویژه اجلاس


گزارش کمیسیون حقوقی، لوایح، شیوه نامه ها و کارشناسان ماده ۲۷ ویژه اجلاس

جلسه با حضور ۲۷ نفر از اعضای کمیسیون و مدعوین تشکیل و پس از ارائه گزارش عملکرد سال ۱۳۹۷ درخصوص موضوعات مطروحه جهت طرح در اجلاس ۲۲ موراد ذیل جمع بندی و صورتجلسه گردید.
۱-طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و قانون پیشنهادی مورد تصویب کمیسیون عمران فعلاً مسکوت بماند تا جزئیات آن از سوی شورای مرکزی بررسی گردد.
۲-از آنجا که در شیوه نامه اصلاحی ماده ۲۷ و پیشنهادی موارد بسیار مهم و تاثیرگذاری در برگزاری آزمون آمده است پیشنهاد می گردد برگزاری آزمون ماده ۲۷ تا زمان تصویب این شیوه نامه و اعلام قطعی نتیجه بررسی آن ازسوی وزارت محترم راه و شهرسازی به تعویق بیفتد. تاکید گردد از آنجا که این کارشناسان قوه مجریه هستند.
۳-تاکید بر استفاده از ظرفیتهای مغفول مانده قانون جاری.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات