جلسه گروه تخصصی نقشه برداری ویژه اجلاس

جلسه گروه تخصصی نقشه برداری ویژه اجلاس


جلسه گروه تخصصی نقشه برداری ویژه اجلاس

جلسه گروه تخصصی نقشه برداری اجلاس بیست و دوم مطابق برنامه ریزی انجام شده و با حضور نمایندگان هیات مدیره استانها در رشته نقشه برداری، در محل شورای مرکزی برگزار گردید.
دراین جلسه گزارش عملکرد گروه تخصصی در سال ۹۷ ارائه شد .
تدوین شرح خدمات نقشه برداری - تدوین مبانی تعرفه خدمات مهندسی نقشه برداری - تدوین شیوه نامه اجرایی تفکیک آپارتمان در راستای وحدت رویه کشوری - همکاری و تعامل با سازمان محترم ثبت اسناد و املاک در اجرای قانون حدنگار - تدوین و پیشنهاد سرفصلهای آموزشی و... از جمله فعالیتهای گروه مذکور به جلسه گزارش گردید.
اعضای حاضر در جلسه در فرصت مناسب به طرح دیدگاهها و دغدغه های تخصصی پرداختند و از شورای مرکزی در خواست داشتند تا با رعایت قانون و آیین نامه اجرایی و همچنین مقررات ملی ساختمان نسبت به رفع نواقص موجود و بهره مندی کامل از این تخصص در تولید ساختمان حمایت لازم را داشته باشد.
در پایان پیشنهادات گروه تخصصی برای اجلاس بیست و دوم به صورت مکتوب ارائه گردید.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات