نایب رئیس اول سازمان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی میبد شد

نایب رئیس اول سازمان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی میبد شد

دکتر فلاح نایب رئیس اول سازمان به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی میبد معرفی شد.
درمراسمی با حضور فرماندارمیبد،رئیس دانشگاه آزاداسلامی استان و جمعی ازاساتید و مسئولین، دکتراحمدعلی فلاح به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد معرفی شد .

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان-دفتر نمایندگی میبد،دکتر فلاح در این مراسم با بیان اینکه دانشگاه آزاداسلامی میبد درحال حاضر تنها با ده درصد ظرفیت خود کارمی کند؛توسعه کمی وکیفی مدارس سماء،گسترش کانون زبان،برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت،ایجاد آزمایشگاههای بتن،سرامیک و خاک،تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت،احیاء مرکز رشد و فناوری را از برنامه های آتی خود برشمرد و افزود:با برنامه ریزی های انجام شده تا افق ۱۴۰۰،دانشگاه آزادمیبد را  از زیاندهی خارج می کنیم .
دکترمعصومه طباطبائی رئیس دانشگاه آزاداسلامی استان نیز دراین مراسم گفت:پتانسیلی که دانشگاه آزاداسلامی میبد در زمینه فضا،نیروی انسانی و امکانات دارد می تواند موفق عمل کند و با انجام طرح های متنوع به سمت ارتقاء جایگاه خود پیش رود.
حسین فلاح فرماندارمیبد هم با قدردانی از خدمات دکترحسین اعرافی درطول خدمت خود گفت:دانشگاه آزاد اسلامی میبد به عنوان نخستین مرکز دانشگاهی  میبد است و باید همه درکنار هم برای احیاء جایگاه این دانشگاه تلاش کنند.
عضو هئیت علمی و معاون پژوهشی دانشگاه آزاداسلامی میبد و نائب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از عناوینی است که دکتر فلاح درکارنامه ۲۶سال کاری خود دارد .
در این مراسم آقایان دکتر سالاری رئیس ،مهندس زحمتکش و دکتر جواهری و خانم مهندس چنگیزی از اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد ضمن حضور خود در مراسم ،انتخاب شایسته آقای دکتر فلاح نائب رئیس اول سازمان را به این سمت صمیمانه تبریک گفتند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات