تلاش برای تکمیل بزرگراه ایلام- مهران (محور اصلی اربعین) ادامه دارد

تلاش برای تکمیل بزرگراه ایلام- مهران (محور اصلی اربعین) ادامه دارد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات