برخی از دستاوردهای مهم شورای مرکزی در دوره هفتم

برخی از دستاوردهای مهم شورای مرکزی در دوره هفتم


برخی از دستاوردهای مهم شورای مرکزی در دوره هفتم

تدوین "نظامنامه ارجاع نظارت" و ایجاد "سامانه اطلاعات حرفه ای مهندسان ساختمان" وتدوین "مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی"  دستاوردهای مهم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در چند ماه اخیر است که برای اولین بار در طول عمر سازمان محقق شده است .
دکتر مجربی دبیر اجرایی شورای مرکزی در گفتگوی اختصاصی با روابط عمومی شورا در تشریح این خبر گفت : تا به حال هیچ گونه اطلاعات کامل ومدونی از مهندسان سراسر کشور به صورت یک مجموعه رسمی و مکانیزه در دسترس نبود و با این اقدام و به روزرسانی پیوسته سامانه، امکان آن فراهم می‌شود که به صورت متمرکز برنامه ریزی ها و مدیریت یکپارچه امور سازمان بر مبنای سیستم های مرتبط با رزومه مهندسان در رشته های هفتگانه صورت پذیرد .
دکتر مجربی افزود : شورای مرکزی همچنین توفیق یافته است نظام نامه ماده ۱۱۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را برای طرح در صحن شورا آماده سازد که هدف از آن ایجاد نظم و نسق در منابع مالی بر مبنای اختیاراتی است که طبق ماده ۱۱۳ به هیئت عمومی داده شده است .به کمک این نظام نامه منابع مالی سازمان ها و شورای مرکزی سامان می یابد.
دبیر اجرایی شورای مرکزی در باره تدوین مبانی قیمت‌گذاری نیز اظهار داشت : این موارد با کمک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درحال انجام بوده و با مشاور صاحب صلاحیت قرارداد بسته شده که حق الزحمه مهندسان بر اساس مسئولیتها، شرح خدمات و ارزش افزوده خدمات مهندسی و صرف نظر از مباحث رشته ای، تدوین می‌شود.
به گفته این مقام مسئول، هیئت رئیسه شورای مرکزی همچنین ایجاد شبکه نوآوری ساختمان را در دستور کار قرار داده که به دنبال تحول  اساسی در ایجاد زیرساختهای مبتنی بر فناوری اطلاعات است.
شورای مرکزی همچنین در این دوره پیگیر برگزاری آزمون ماده ۲۷ شده که در نیمه دوم سال برگزار می‌شود و دستورالعمل آن مورد بازنگری قرار گرفته است.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات