طرح توسعه نوار ساحلی جنوب کشور از طریق شورورزی

کارگاه آموزشی طرح توسعه نوار ساحلی جنوب کشور از طریق شورورزی در رویداد ملی سازگاری با کم آبی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی، در این کارگاه مطالب زیر بیان شد:

تعریف شورورزی

شورورزی به معنای بهره‌برداری پایدار از منابع آب و خاک شور از طریق توسعه زیرساختها و سامانه‌های آبگیری (از دریا و رودخانه های لب شور و دیگر منابع آب نامتعارف)، سازه‌های انتقال آب و سامانه‌های توزیع آب با رویکرد زیست محیطی است. با توجه به متوسط سرانه آب تجدیدپذیر هر ایرانی که اکنون از مرز تنش آبی عبور کرده است و استفاده بیش از حد از منابع آبی متعارف و در اختیار داشتن منابع وسیعی از آب شور و لب شور و خاکهای شور در جنوب کشور می توان با تولید برخی محصولات قابل رقابت با محصولات کشاورزی متعارف به کاهش تنش موجود بر منابع آبی کشور کمک کرد. از آنجایی که شورورزی از منابع پایه کشاورزی (آب شیرین و خاک متعارف) استفاده نمی‌کند، بنابراین مطلقا رقیب بخش کشاورزی نمی‌باشد.

طرح ملی "توسعه نوار ساحلی جنوب کشور از طریق شورورزی" با بهره‌گیری از تجارب جهانی و همراهی مشاوران داخلی همچون شرکت‌های مشاور دزآب، طوس آب و یکم و مراکز تحقیقاتی مانند مرکز ملی تحقیقات شوری و برخی شرکت‌های دانش بنیان، نسبت به احداث ۱۱ مزرعه آزمایشی و ۲ مزرعه پشتیبان در گستره نوار ساحلی جنوب کشور اقدام نموده است.

منافع طرح شورورزی :

استفاده از منابع نامتعارف (خاک شور، آب شور و لب شور) با توجه به پتانسیل بالای این منابع در نوار ساحلی جنوب کشور، توسعه پوشش گیاهی در اراضی شور مستعد فرسایش بادی، کمک به رونق اقتصادی منطقه ، کمک به تثبیت امنیت غذایی و آبی ، ایجاد اشتغال و به دنبال آن افزایش پایداری اجتماعی و امنیتی در نوار ساحلی جنوب کشور ،​ کاهش تنش آبی بر منابع آب شیرین از طریق تولید محصولات شورورزی قابل رقابت با محصولات کشاورزی متعارف

پتانسیل برخی از محصولات زراعی و دریایی شوروزی

۱. علوفه های شورزی (دریایی و زمینی)

۲.  تولید دانه های روغنی با کاربرد خوراکی، صنعتی و سوخت زیستی

۳. ایجاد جنگل های زراعی با کاربرد توسعه زیست محیطی، تولید چوب و علوفه

۴. تولید آبزیان نظیر ماهی، میگو و آرتمیا

۵. تولید میکرو جلبک و ماکروجلبک به عنوان مواد اولیه تولید ترکیبات شیمیایی، دارویی و بهداشتی

افق طرح:

۱- ایجاد مجتمع های کشت و صنعت شورورزی در نوار ساحلی جنوب

۲- ایجاد و توسعه زنجیره های مکمل شورورزی

۳- فرهنگسازی جهت استفاده از محصولات شورورزی

۴- تشویق و حمایت از بخش خصوصی جهت مشارکت

۵- ایجاد زیرساختهای لازم جهت توسعه طرح

فعالیت ها:

۱. مطالعه و جمع آوری گونه های داخلی سالیکورتیا و مقایسه عملکرد آنها با گونه های تجاری خارجی در نواحی ساحلی جنوب

۲. مطالعات اولیه مزارع آزمایشی شورورزی با آب دریا در استان خوزستان

۳. مطالعات مزرعه آزمایشی شورورزی با استفاده از پساب مزارع کشاورزی

۴. بررسی اثرات استفاده از پساب مزارع میگو بر نیاز کودی سالیکورتیا

۵. مطالعات مزرعه آزمایشی شورورزی ناصرآباد (استان سیستان و بلوچستان)

۶. مطالعات مزرعه آزمایشی شورورزی با استفاده از پساب مزارع میگو در استان هرمزگان

۷. مطالعات مزرعه آزمایشی شورورزی با استفاده از آب دریا در استان هرمزگان

۸. مطالعات کشت و پرورش جلبکهای خلیج فارس

۹. انجام مطالعه توسعه سواحل جنوبی کشور واقع در استانهای خوزستان و بوشهر از طریق شورورزی

۱۰. انجام مطالعه توسعه سواحل جنوبی کشور واقع در استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی یک شرکت می باشد

      نظرات