پایش و پاکسازی زیستی آلودگی هیدروکربنی در آبهای زیرزمینی

کارگاه آموزشی پایش و پاکسازی زیستی آلودگی هیدروکربنی در آبهای زیرزمینی در رویداد ملی سازگاری با کم آبی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی، در این کارگاه مطالب زیر بیان شد:

خلاصه :

با توجه به اهمیت منابع آب زیرزمینی، در این کارگاه به پدیده نشت آلودگی هیدروکربنی به آب زیرزمینی، روشهای مانیتورینگ و فناوریهای حذف آن با تاکید بر فرایندهای زیستی پرداخته خواهد شد. در روش های زیستی از توانمندی میکروارگانیسم هایی استفاده می شود که قادرند ترکیبات نفتی را تجزیه و آن ها را به دی اکسیدکربن و ماده زیستی تبدیل کنند. در این کارگاه پس از معرفی روشهای ارزیابی نوع و گستره آلودگی زیرزمینی، با توجه به ماهیت آلاینده (ترکیب آروماتیک فرار) و شرایط عملیاتی، فناوری‌های مختلف با ذکر مزایا و امکان تلفیق آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سرفصل :

۱. مقدمه ای بر شکل گیری سفره های آب زیر زمینی و اهمیت آن

۲. مطالعه رفتار آلودگی نفتی در مواجهه با سفره آب زیر زمینی

۳. روش های مانیتورینگ و مدلسازی آب زیر زمینی

۴. معرفی تکنولوژی های متداول برای پاکسازی آلودگی هیدروکربنی در عمق زمین

۵. معرفی فناوری های زیستی رفع آلودگی هیدروکربنی: معایب و مزایا

۶. مطالعه موردی : تلفیق فناوری استخراح بخارات با فناوری پاکسازی زیستی آب در کشور

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی یک شرکت می باشد

      نظرات