طراحی سامانه اسمز معکوس به وسیله نرم افزار ROSA

کارگاه آموزشی طراحی سامانه اسمز معکوس به وسیله نرم افزار ROSA بررسی موردی: تصفیه و بازیافت بلو دان برجهای خنک کننده در رویداد ملی سازگاری با کم آبی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی، در این کارگاه مطالب زیر بیان شد:

خلاصه :

اسمز معکوس یا  ( Reverse Osmosis (RO یکی از فرآیندهای پیشرفته غشایی است که برای تولید آب بسیار خالص و یا تصفیه آب و پسابهای با املاح محلول بالا استفاده می‌شود. در این فرآیند آب با املاح محلول بالا را از غشاهای اسمزمعکوس عبور می‌دهند که فقط اجازه عبور مولکول‌های آب را می‌دهد و تمامی املاح محلول را از آب جدا می‌کند. ویژگی‌های منحصر بفرد اسمز معکوس باعث شده تا شاهد استفاده گسترده از آن در زمینه‌های مختلف باشیم. از مهمترین جنبه‌های کاربرد اسمز معکوس می‌توان به استفاده از آن در صنایع مختلف، در سیستم‌های تصفیه آب خانگی، و تولید آب شیرین و قابل شرب از طریق نمکزدایی از آب دریا اشاره کرد. امروزه با توجه به کمبود آب، کاربرد اسمز معکوس برای کاهش املاح محلول از پسابها گسترش یافته که یکی از این کاربردها تصفیه و بازیافت زیر آب یا بلودان برجهای خنک کننده است. در این کارگاه آموزشی ضمن معرفی فرآیند اسمز معکوس و متغیرهای اصلی آن، انواع پیکربندی سامانه های اسمز معکوس و ده گام طراحی RO آموزش داده می‌شود و در پایان طراحی یک سیستم اسمز معکوس برای تصفیه بلو دان برج‌های خنک کننده یک مجتمع پتروشیمی و استفاده بعنوان آب جبرانی ( Make up ) انجام و استفاده از نرم افزار ( Reverse Osmosis System Analysis (ROSA برای تجزیه تحلیل و بهینه کردن طراحی بیان میگردد.

سرفصل :

۱. معرفی فرآیندهای غشایی، اجزا و  متغیرهای اصلی اسمز معکوس

۲. پیش تصفیه، اسمز معکوس(تصفیه) و تصفیه تکمیلی

۳. آنالیزهای لازم آب مورد تصفیه

۴. نواع پیکربندی ( Configuration )  سامانه های اسمز معکوس

۵. راهنماهای طراحی سیستم RO

۶. ده گام طراحی سامانه RO

۷. معرفی نرم افزار ROSA برای تجزیه و تحلیل و بهینه کردن طراحی

۸. کاربرد نرم افزار ROSA برای طراحی سیستم تصفیه بلو دان برجهای خنک کننده یک مجتمع صنعتی و استفاده از آن برای استفاده بعنوان آب جبرانی Make up

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی یک شرکت می باشد

      نظرات