بازدید معاون طرح و توسعه و مدیر کل حوزه آبریزکرخه شرکت مدیریت...

معاون طرح و توسعه و مدیر کل حوزه کرخه شرکت مدیریت منابع آب ایران به اتفاق مدیر عامل شرکت آب منطقه ای همدان طی برنامه فشرده دو روزه از طرحهای تامین آب استان بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، در این برنامه سد های شنجور رزن ، گرین نهاوند ، خرمرود تویسرکان و نعمت آباد اسد آباد مورد بازدید قرار گرفت و ضمن برگزاری جلسات کارگاهی مشترک با حضور کارفرما ، پیمانکار و مشاور ، مسائل اجرایی و پیشرفت مالی و فیزیکی پروژه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تسریع عملیات اجرایی و تامین اعتبار کافی پروژه ها مورد تاکید قرار گرفت.

شفیعی معاون طرح و توسعه و مدیر کل حوزه کرخه شرکت مدیریت منابع آب ایران ضمن رضایت از کیفیت اجرای سدهای استان ، سد خرمرود تویسرکان که به روش فاینانس داخلی و سرمایه گذاری بخش خصوصی به مبلغ ۱۸۰ میلیارد تومان با پیشرفت فیزیکی۲۴ درصد برای تامین آب روستاهای پایین دست سد و صنایع کوچک در حال اجراست را بعنوان اولین پروژه پایلوت سرمایه گذاری کامل در سد سازی در کشور معرفی  نمود و افزود: بایستی ضمن حل مشکلات سرمایه گذار به دلیل افزایش قیمتها ، حمایت کامل از سرمایه گذاران در واگذاری طرح ها به بخش خصوصی بعمل آید.

مهندس منصور ستوده ، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای نیز ضمن اعلام سرمایه گذاری حدود ۳۸۰ میلیارد تومان توسط بخش خصوصی در طرحهای تامین آب استان ، گفت: تاسیسات آبی ایجاد شده در استان از قبیل سدها ، پتانسیل بسیار خوب و مهمی برای گردشگری و جذب سرمایه گذار در استان می باشند و شرکت آب منطقه ای همدان با ایجاد ظرفیتهای فوق آمادگی کامل برای جذب سرمایه گذاران در بخش گردشگری سدها و تاسیسات آبی را دارد.

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای همدان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای همدان

    شركت آب منطقه‌ای همدان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات