آگهی مزایده اجاره کارخانه گچ مهر

آگهی مزایده اجاره کارخانه گچ مهر

شهرداری نهبندان در نظر دارد با رعایت ماده۱۳آیین نامه مالی شهرداریها و به استناد صورتجلسه شماره۴۴۵/۹۷  مورخ۹۷/۱۱/۱۴ شورای محترم اسلامی شهر نهبندان نسبت به واگذاری امورات کارخانه گچ بصورت اجاره  با شرایط ذیل طبق آیین نامه  مالی شهرداریها ومقررات اداره کل صنعت ،معدن وتجارت  واداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی از طریق مزایده کتبی به اشخاص حقیقی وحقوقی به بالاترین پیشنهاد واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت بازدید و اخذ هر گونه اطلاعات بیشتر تا تاریخ۹۸/۰۴/۰۵ با شماره تلفن۳-۳۲۶۲۲۳۰۲-۰۵۶ تماس حاصل نمایند .

لینک اصل خبر در سایت شهرداری نهبندان

منبع خبر

شهرداری نهبندان

شهرداری نهبندان

شهرداری نهبندان یک شهرداری در شهر نهبندان می باشد

    نظرات