مصاحبه مدیر امورمنابع آب شهرستان زنجان با خبرنگار صدا و سیما

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، مهندس سرمستی مدیر امور منابع آب شهرستان زنجان، با خبرنگار صدا و سیمای مرکز زنجان گفتگو کرد.

در ابتدای مصاحبه، سرمستی با اشاره به میزان قابل ملاحظه ضایعات غذایی در استان و میزان هدر رفت آب مجازی و انرژی این ضایعات گفت: مواد غذایی دور ریز دارای حداقل ۳۰ درصد از آب مجازی استفاده شده را در خود دارند و با هدر رفت آنها در واقع ۳۰ درصد منابع آبی از بین رفته و این به معنی اسراف در مصرف و هدر رفت منابع مالی و انرژی است.

وی با اشاره به آیات شریفه که در آن خداوند از مردم می خواهد از اسراف و تبذیر دوری ورزیده و هزینه های خویش را در چارچوب اعتدال قرار دهند و از نعمت های خداوند استفاده کرده ولی اسراف نکنند گفت:بر اساس آموزه های دینی، اسراف یا دور ریز مواد غذایی نه تنها نادرست و حرام است، بلکه شخص را نسبت به جامعه و ایندگان مدیون می سازد .

مدیر امور منابع آب شهرستان زنجان با بیان این مثال که، یک کیلو سیب معادل ۷۰۰ لیتر آب مصرف می کند. اظهار داشت: کشاورزان عزیز اگر به هر دلیلی اعم از عدم سم پاشی یا سم پاشی نادرست و ... یک کیلو سیب را ضایع نمایند در واقع ۷۰۰ لیتر آب را هدر داده اند و یا یک کیلو گندم با عدم برداشت بموقع و یا سن زدگی حدود ۱۳۰۰ لیتر آب را هدر می دهد.

وی تغییر الگوی کشت و انتخاب روشهای نوین آبیاری را، راه حلی مناسب در جهت حفظ منابع آبی دانست.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات