کارشناس حفاظت و بهره برداری از آبهای زیر زمینی شرکت آب منطقه ای...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، مهندس نوری کارشناس حفاظت و بهره برداری از آبهای زیرزمینی شرکت، با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد.

نوری در این مصاحبه با اشاره به آمار آبی دنیا گفت: ۹۷ درصد آب دنیا در اقیانوس ها بوده و آب شور  می باشد و ۶/۰ درصد آب  دنیا، آب زیر زمینی و قابل استفاده است که براساس آمار سازمان جهانی فائو، ضایعات غذایی کشور ما معادل ۱۰ برابر کشورهای اروپایی است که این برابر ۳۵ میلیون تن برآورد می شود.

وی افزود: بیشترین ضایعات غذایی ما مربوط به سبزیجات، نان و برنج است و با این ضایعات می توانیم ۹۰۰ میلیون نفر را که بالغ بر ۱۰ برابر جمعیت کشورمان است سیر کنیم.

نوری با اشاره به عواقب ضایعات غذایی ، اظهار داشت : در بخش امنیت غذایی سرمایه گذاری زیادی انجام شده و منابع آبی زیادی در این خصوص تخصیص داده ایم و از آنجاییکه منابع آبی کشور ، بسیار مهم و حیاتی است این منابع به راحتی از دست خارج می شوند.

این کارشناس در ادامه صحبت های خود بیان داشت: کشور ما در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار دارد و بالغ بر ۷۰ تا ۹۰ درصد بارش های جوی در وهله اول تبخیر و ۵ تا ۶ درصد آن جذب  زمین و تبدیل به آب های زیرزمینی می شود و ۱۵ تا ۲۰ درصد آن بصورت روان آب جاری می گردد.

کارشناس آبهای زیرزمینی شرکت ، سرانه آب تجدید پذیر در کشور را ۱۶۰۰متر مکعب در سال به ازای هر نفر عنوان کرد و گفت : سرانه آب مذکور در کشورهای اروپایی به بیش از ۶۰۰۰ متر مکعب درسال می رسد و این اهمیت منابع آبی را در کشور ما دو چندان کرده و لزوم رعایت در جلوگیری از هدر رفت منابع آبی و دور ریز مواد غذایی را نشان می دهد.

وی گفت: دور ریز مواد غذایی در دو جبهه می تواند مد نظر قرار گیرد، جبهه اول تولید مواد غذایی با کیفیت و نگهداری آن تا رسیدن به بازار مصرف است که می تواند با تغییر الگوی کشت و تولید محصولات با کیفیت و مرغوب از دور ریز جلوگیری نماید و جبهه دوم را فرهنگ سازی و آگاهی بخشی به افراد از شرایط اقلیمی کشور ،بعنوان مانعی برای تولید ضایعات غذایی برشمرد.

مهندس نوری به برنامه های کشورهای اروپایی در جلوگیری از دور ریز مواد غذایی تا واردات و صادرات آب مجازی در کنترل و حفظ منابع آبی کشورشان اشاره نمود و گغت: گندم به عنوان بیشترین درصد مصرف آب صادرات و واردات آب مجازی را بخود اختصاص داده و بالغ بر ۳۷درصد آب مصرفی مربوط به این محصول می باشد و این کشورها به نتیجه رسیده اند که واردات آن بسیار به صرفه تر از کشت داخلی این محصول است.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات