گزارش نهایی تفریغ بودجه سال ۹۶ به تصویب شورا رسید

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر کرج

    منبع خبر

    شورای شهر کرج

    شورای شهر کرج یک شورای شهر در شهر کرج می باشد

      نظرات