بافت های فرسوده کرج به اندازه مساحت یک شهرِ بزرگ است

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر کرج

    منبع خبر

    شورای شهر کرج

    شورای شهر کرج یک شورای شهر در شهر کرج می باشد

      نظرات