بستر و حریم رودخانه های استان مرکزی بایستی تا قبل از فصل بارندگی...

دکتر زندیه وکیلی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی در شورای حفاظت از منابع آب این استان ، عنوان کرد: تصرفات بستر و حریم رودخانه ها پدیده ای یک روزه نیست و باید با ساز و کار قانونی از این امر جلوگیری شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی به نقل ازاستانداری مرکزی، معاون امور عمرانی استاندار مرکزی عنوان داشت: در استان مرکزی تعداد زیادی رودخانه وجود دارد که بستر و حریم قانونی آنها تعیین نگردیده و بایستی قبل از فصل بارندگی، مورد مطالعه و تعیین حریم و بستر گردند و با جدیت تمام از هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در این محدودها جلوگیری شود.

زندیه وکیلی نیاز به تصویب قانون و تخصیص اعتبار از سوی مراجع ذیربط برای ساماندهی مسیر رودخانه ها را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: تعیین بستر و حریم رودخانه ها و آزاد سازی آن از هرگونه تجاوز و تصرفات غیر مجاز در حوزه وظایف آب منطقه‌ای استان قرار دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی افزود: کسانی که بعد از تصویب قانون مربوط به حریم رودخانه ها اقدام به ساخت و ساز در این مناطق کرده اند؛ متصرف شناخته می شوند و  ساخت و سازهای قبل از تاریخ تصویب قانون مزبور ، مالکیت قانونی دارند و برای آزادسازی حرایم رودخانه ها از اینگونه ساخت و سازها بایستی با راهکارهای قانوی  از جمله تخصیص اراضی معوّض اقدام گردد.

زندیه وکیلی سد های موجود در استان مرکزی را در سه بخش مدیریتی معرفی کرد و گفت: بخشی از سدهای استان مرکزی بصورت کاملا استاندارد احداث شده و در اختیار شرکت آب منطقه ای است، ۱۴۸۳ سد و بند خاکی نیز در اجرای طرح آبخیزداری توسط منابع طبیعی احداث شده که اغلب فصلی است، تعداد زیادی هم سد و بند خاکی توسط جهاد کشاورزی احداث شده که براساس قانون بودجه در سنوات اخیر، اعتباری برای نگهداری از این سدها به جهاد کشاورزی تخصیص نیافته و بایستی نگهداری و مدیریت این سدها در حیطه وظایف آب منطقه ای استان قرار گیرند و برای مصارف شرب و کشاورزی از این سدها استفاده شود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی یک شرکت می باشد

      نظرات