تمامی شهرهای ایران امسال به شبکه گاز متصل می‌شوند

تمامی شهرهای ایران امسال به شبکه گاز متصل می‌شوند

www.BanaNews.irیک مقام مسئول در شرکت ملی گاز از گازرسانی به تمامی شهرهای ایران تا پایان امسال خبر داد و گفت: امسال در مجموع تعداد روستاهای گازدار کشور به مرز ۱۲ هزار روستا افزایش می‌یابند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مجتبی شیخ بهایی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت توسعه شبکه گاز شهری و روستایی در سال جهاد اقتصادی، گفت: سال گذشته در مجموع حدود یکهزار و ۵۰۰ روستا و ۸۰ شهر کشور به شبکه ملی گاز متصل شدند.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر اینکه امسال برنامه جامع گازرسانی به شهرها و روستاها همچون سال گذشته تدوین شده است، تصریح کرد: اما در بودجه اولیه اعتبار طرحهای گازرسانی کشور حدود ۲۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه پیش بینی می شود امسال بخشی از منابع مالی و اعتباری گازرسانی به شهر و روستاهای کشور از محل وامهای داخلی و فاینانس تامین شود، اظهار داشت: در مجموع پیش بینی می شود امسال با گازرسانی به کمتر از یکصد شهر تمامی شهرهای ایران از نعمت گاز طبیعی بهره مند شوند.

وی همچنین با اعلام اینکه امسال امکان گازرسانی به حدود یکهزار و ۵۰۰ روستای جدید وجود دارد، تبیین کرد: در مجموع تا پایان سال اول برنامه پنجم توسعه تعداد روستاهای گاز دار کشور به مرز ۱۲ هزار روستا افزایش می یابند.

جواد اوجی پیشتر با بیان اینکه در ابتدای آغاز برنامه چهارم توسعه تنها سه هزار و ۲۰۰ روستای ایران از نعمت گاز طبیعی بهره مند بوده اند، گفته بود: تا پایان سال گذشته مجموع روستاهای گازرسانی شده کشور از مرز ۱۰ هزار روستا عبور کرده است.

مدیر عامل شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه هم اکنون ضریب نفوذ گاز طبیعی به خانوارهای روستایی کشور حدود ۴۴ درصد است، تصریح کرده بود: همچنین در شرایط فعلی ۸۵۵ شهر ایران به شبکه ملی گاز متصل شده اند.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه سال گذشته در مجموع به ۸۵ شهر گازرسانی شده است، اظهار کرده بود: هم اکنون ضریب نفوذ گاز طبیعی در شهرهای ایران ۹۶ درصد است.

به گزارش بنانیوز، در برنامه پنجم توسعه طرح جامع گازرسانی به روستاهای کشور تدوین شده است، بر اساس این برنامه باید تا پنج سال آینده تمامی روستاهای بالای ۱۰۰ خانوار ایران از نعمت گاز طبیعی بهره مند شوند که در این صورت جشن گازرسانی به این روستاها گرفته می شود.

هم اکنون شرط اصلی گازرسانی به تمامی روستاهای بالای یکصد خانوار فاصله آنها از خطوط لوله انتقال گاز طبیعی باید کمتر از ۱۵ کیلومتر باشد، در مجموع پیش بینی می شود تا پایان برنامه پنجم توسعه ضریب نفوذ گاز به روستاهای کشور به ۷۰ تا ۷۵ درصد افزایش یابد.

در شرایط فعلی بیش از ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش گاز طبیعی قرار دارند که بر اساس برنامه تعریف شده باید تا پایان برنامه پنجم حدود هشت هزار و ۸۰۰ روستا و ۱۴۰ شهر جدید نیز به شبکه ملی گاز متصل شوند.

 

    نظرات