با حضور خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ، ایرنا در صحن شورای شهر نامه ها و لوایح شهرداری  بررسی شد

با حضور خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ، ایرنا در صحن شورای شهر نامه ها و لوایح شهرداری بررسی شد

با حضور خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ، ایرنا در صحن شورای شهر

نامه ها و لوایح شهرداری  بررسی شد

نامه شهرداری سمنان مبنی  اجرای سایت پلان مخزن سوخت فرودگاه سمنان توسط یکی از شرکت های مورد تایید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در صحن شورا قرائت و نسبت به  صدور مجوز ترک تشریفات به نام شرکت مذکور با در نظر گرفتن تعدیل شاخص سه ماهه اول سال ۱۳۹۸ مورد موافقت قرار گرفت .

نامه شهرداری در خصوص استفاده از ظرفیت های قانونی مندرج در آیین نامه اجرایی بند (و) تبرد (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و درخواست تسهیلات توسط شهرداری جهت استفاده از ظرفیت اوراق تسویه خزانه نوع دوم بابت تسویه بدهی های دستگاههای اجرایی سمنان  در جلسه شورا مطرح ، لذا با توجه به محدودیت زمانی و تقاضای فراوان ارگان های دولتی برای اخذ سهمیه مذکور، جهت عدم فوت وقت بعد از ابلاغ آئین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) که توسط هیئت محترم وزیران ابلاغ خواهد شد، مورد موافقت اعضای شورای شهر قرار گرفت .

نامه شهرداری سمنان در خصوص اجرای طرح برون سپاری واحد اجرائیات در صحن شورا مطرح و پس از موافقت اعضای شورا  با کلیات اجرای طرح فوق  مقرر شد شهرداری  با مشارکت بخش خصوصی  نسبت به تشکیل واحد اجرائیات با امکانات کامل و تحت نظارت عالیه شهرداری  اقدام نماید و  نسبت به چگونگی تشکیلات درونی و نحوه ارتباط با مراجع و ضابطین قضایی ارائه طریق نماید .

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر سمنان

    منبع خبر

    شورای شهر سمنان

    شورای شهر سمنان یک شهرداری در شهر سمنان می باشد

      نظرات