مکان‌یابی مناسب با استفاده از ترجیحات فازی در راستای ایجاد شهرک صنعتی تجهیزات ریلی

مکان‌یابی مناسب با استفاده از ترجیحات فازی در راستای ایجاد شهرک صنعتی تجهیزات ریلی

www.BanaNews.irپژوهشگران دانشگاه علم و صنعت ایران با استفاده از ترجیحات فازی و روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره گروهی، به مکان‌یابی شهرک صنعتی تخصصی ریلی پرداختند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) غضنفری راد دانش‌آموخته دانشکده مهندسی راه‌آهن دانشگاه علم و صنعت ایران اظهار کرد: صنعت حمل و نقل ریلی در چند سال گذشته مورد توجه ویژه قرار گرفته و مقرر شد در برنامه‌ پنجم توسعه کشور میانگین احداث خطوط جدید که در ده سال گذشته بطور متوسط ۱۵۰ کیلومتر بوده است، به هزار کیلومتر در سال افزایش یابد. افزایش طول خطوط راه آهن کشور مستلزم افزایش تعداد ناوگان ریلی به سطحی متناسب با توسعه‌ خطوط خواهد بود. بنابراین لازم است از هم اکنون تدابیری برای تجهیز توان صنعتی در بخش ساخت ناوگان ریلی شامل لکوموتیو، واگن و تجهیزات ریلی اندیشیده شود و نیاز بخش حمل و نقل ریلی متناسب با توسعه‌ این بخش در داخل کشور قابل تأمین باشد.

وی افزود: با توجه به این نکته که بسیاری از واحدهای صنعتی این حوزه تأمین کننده نیازهای سایر واحدهای صنعتی ریلی بوده و از طرفی حمل و نقل تجهیزات ریلی بسیار پرهزینه و زمانبر است، لذا طرح احداث یک شهرک صنعتی تخصصی تولید ناوگان و تجهیزات ریلی در وزارت صنایع مطرح و انتخاب محل مناسب برای این شهرک صنعتی در دستور کار قرار گرفته است.

پژوهشگر دانشگاه علم و صنعت ایران خاطرنشان کرد: هدف از این تحقیق انتخاب مناسب‌ترین مکان برای احداث شهرک صنعتی تخصصی ریلی با استفاده از ترجیحات فازی و روش‌های تصمیم گیری چند معیاره گروهی است. با توجه به لزوم نزدیکی شهرک صنعتی مورد نظر به شهرک‌های موجود و خطوط ریلی، احداث این شهرک در محدوده شهرک‌های صنعتی موجود در استانها مورد بررسی قرار گرفت و معیارهای موثر در انتخاب مکان با بررسی ادبیات موضوع و همچنین با در نظر گرفتن نیازمندی‌های طرح و نظرسنجی از کارشناسان صنعت ریلی تعیین شد.

به گزارش بنانیوز به نقل از ایسنا، غضنفری یادآور شد: با توجه به گروهی بودن روش حل، از تجربیات نخبگان صنعت ریلی برای انجام مقایسات زوجی استفاده شد و سپس ترجیحات بیان شده توسط آن‌ها که غالباً به صورت شفاهی است، با در نظر گرفتن درجه اطمینان تصمیم گیرندگان تلفیق شد. درمرحله‌ بعدی، از روش‌های تحلیل سلسله مراتبی فازی گروهی، تاپسس فازی گروهی و یک روش ترکیبی پیشنهادی از این دو روش برای حل مسئله استفاده شد، سپس با بکارگیری مدل کپ لند، رتبه‌بندی نهایی گزینه‌ها انجام شد.

وی در ادامه گفت: با توجه به پیچیدگی و حجیم بودن محاسبات، جهت تعیین اوزان و پیاده‌سازی مدل حل بر روی داده‌ها از برنامه‌نویسی Matlab استفاده شد و نتایج برای هر مدل بدست آمد. سپس نتیجه حاصل از مدل با وضعیت فعلی و طرح‌های آتی مورد نظر برای احداث شهرک صنعتی تخصصی ریلی در کشور مقایسه و اعتبارسنجی شد. در نهایت تحلیل حساسیت بر روی داده‌ها انجام، و نتایج حاصل از آن ارائه شد.

غضنفری راد،‌ دانش‌آموخته دانشکده مهندسی راه‌آهن دانشگاه علم و صنعت ایران، پایان نامه خود را با عنوان «مکان‌یابی شهرک صنعتی تخصصی ریلی با استفاده از ترجیحات فازی و روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره گروهی» با راهنمایی دکتر حمیدرضا احدی ارائه کرده است.

 

 

    نظرات