لایحه عضویت ایران در شوراى حمل و نقل ریلی کشورهاى مستقل مشترک‌المنافع

لایحه عضویت ایران در شوراى حمل و نقل ریلی کشورهاى مستقل مشترک‌المنافع

لایحه عضویت ایران در شورای حمل و نقل ریلی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع از سوی رئیس جمهوری تقدیم مجلس شد.www.BanaNews.ir

بر اساس ماده واحده این لایحه، به دولت اجازه داده می‌شود در شورای حمل و نقل ریلی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع به شرح اساسنامه عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام کند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شورای حمل و نقل ریلی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع که بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهوری در هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است، از سوی رئیس جمهوری برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: به منظور گسترش حضور فعال و هدفمند جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای و بهره‌گیری از آن در جهت تامین منافع ملی و تحقق هرچه بیشتر همگرایی منطقه‌ای و بین‌المللی در راستای اصول و اهداف استراتژیک سیاست خارجی کشور و لزوم توسعه بکارگیری امکانات و ظرفیتهای بالقوه در راستای اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور و در راستای رفع مشکلات ایجاد شده برای راه آهن جمهوری اسلامی ایران در اثر تاخیر در الحاق به شورای حمل و نقل ریلی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع این لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می‌شود.

بر اساس ماده واحده این لایحه، به دولت اجازه داده می‌شود در شورای حمل و نقل ریلی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع به شرح اساسنامه عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام کند. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت برعهده دولت است.

بر اساس اساسنامه شورای حمل و نقل ریلی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، اهداف، وظایف و اختیارات شورای حمل و نقل ریلی کشور‌های مستقل مشترک المنافع ( از این پس «شورا» نامیده می شود) که با انعقاد موافتنامه مورخ ۱۴ فوریه ۱۹۹۲ بین دولت‌ها درباره ایجاد نهاد هماهنگ‌کننده حمل و نقل ریلی کشورهای مستقل مشترک المنافع تشکیل شده، تعیین شده است.

اهداف و وظایف شورا

بر این اساس، اصلی ترین وظایف شورا، هماهنگ کردن کار حمل و نقل ریلی بین دولت‌ها و در ارتباط با کشورهای ثالث، تنظیم شرایط و اصول فعالیت راه آهن به منظور تامین کار و توسعه رقابت حمل و نقل و اقتصاد میان دولتها در چارچوب عرصه واحد اقتصادی و نیز تصویب مقررات و مدارک مربوط در حدود فعالیت خود شورا است.

ترتیب کار شورا

بر اساس این لایحه، شورا مسائل مربوط را در جلسات خود که حداقل دو بار در سال برگزار می‌شود، بررسی و حل و فصل می‌کند.

فراخوانی جلسات شورا توسط رئیس انجام می شود و معمولا به صورت نوبتی در یکی از کشور‌های عضو اتحادیه کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع برگزار می‌شود. دستور کار مقدماتی، زمان و محل برگزاری جلسه نوبتی شورا در جلسه پیشین مشخص و دستور کار نهایی در اجلاس تشکیل شده، تصویب می‌شود. جلسه شورا به شرط حضور حداقل تعداد دو سوم اعضا آن رسمیت می‌یابد.

کمیسیون بازرسی شورا

بر این اساس، به منظور نظارت بر صحت استفاده شورا از منافع مالی، کمیسیون بازرسی تاسیس می شود. اعضای این کمیسیون از سه راه آهن کشورهای عضو شورا، هر یک، یک نماینده است.

کمیسیون بازرسی در فعالیت خود از مفاد آیین نامه کمیسیون بازرسی شورای حمل و نقل ریلی کشور های عضو اتحادیه کشورهای عضو اتحادیه‌های کشور‌های مستقل مشترک المنافع مصوب شورا پیروی می‌کند.

 

 

    نظرات