انحراف مجدد تونل مترو اصفهان

انحراف مجدد تونل مترو اصفهان

www.BanaNews.irدر حالی که در اردیبهشت ماه سال ۸۸ خبر انحراف تونل متروی اصفهان بازتاب گسترده‌ای را به همراه داشت این پروژه برای دومین بار در نزدیکی سی و سه‌ پل منحرف شد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) در حالی که انتشار خبر انحراف تونل مترو اصفهان در نزدیکی سی و سه پل در شهریور ماه سال ۸۸ بازتاب گسترده‌ای پیدا کرده و ضعف فنی و مدیریتی را در سازمان قطارشهری شهرداری اصفهان آشکار ساخت شنیده‌ها حاکی از انحراف مجدد تونل شرقی مترو اصفهان در رینگهای ابتدایی پس از آغاز کار مجدد است.

این انحراف در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سال جاری رخ داده و هم‌ اکنون دستگاه TBMدر پیاده رو مقابل هتل سوییت متوقف است. این انحراف در رینگ شماره ۲۷۶۰ رخ داده که باعث شده دستگاه حدود ۱۱ سانتیمتر منحرف شود که پس از آگاهی از این اتفاق تیم ناظر شرکت مشاور پیشنهاد می کند جکهایی در دو طرف زده شده سپس یکی از جک ها برداشته شود تا فشار وارده TBMرا به مکان اصلی باز گرداند و پیش بینی می شد با این اقدام این فاصله به سه سانتیمتر کاهش یابد حال آنکه فشار خاک باعث شد نتیجه‌ای برعکس پیش‌بینی‌ها به وجود آید و انحراف از ۱۱۰ میلیمتر به ۲۱۰ میلیمتر یا ۲۱ سانتیمتر افزایش یابد.

وی ادامه داد: بعد از رخ دادن انحراف قبلی در حدود دو سال گذشته هم‌اکنون پس از هر دو رینگ پیشروی موقعیت از طریق دوربین کنترل می شود به همین دلیل این بار پس از ۱۱سانتیمتر TBMمتوقف و از ادامه انحراف جلوگیری شد هرچند اقدامات پیشگیرانه در نهایت سبب شد تا میزان انحراف، ۱۰سانتی متر دیگر اضافه شود.

هرچند میزان انحراف فعلی (۱۱ سانتیمتر) در مقایسه با میزان انحراف سال ۸۸ که در اثر حفاری اشتباه ۴۰ متر انحرافی در حدود شش متر ایجاد شد ناچیز است ولی با توجه به تجربه اتفاق تلخ قبل رخداد آن غیرقابل توجیه است.

در هر صورت انتظار می‌رود تا دستگاههای متولی با نظارت بیشتر بتوانند به بهترین نحو تونل متروی اصفهان را حفاری نمایند.

کارشناسان VMTبه اصفهان می‌آیند

همچنین شنیده‌ها از احتمال بازدید کارشناسان شرکت VMTآلمان که نقشه‌برداری این پروژه را به عهده داشته‌اند طی روزهای آینده حکایت دارد.

انحراف مجدد تونل متروی اصفهان ناچیز و قابل جبران است

در این خصوص یکی از اعضای شورای شهر اصفهان نیز گفت: این انحراف در حد ۲۵ سانتیمتر است که البته قابل جبران است.

غلامرضا شیران ادامه داد: این انحراف در حد فاصله ایمنی جانبی تونل مترو بوده است که می توان این مشکل را مرتفع کرد.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: می توان در سگمنت گذاری تونل متروی اصفهان این مشکل را حل کرد و جبران مشکل کرد.

انحراف ایجاد شده از دستگاههای متولی قابل قبول نیست

شیران در ادامه سخنان خود تصریح کرد: در هر صورت این انحراف ایجاد شده از جانب دستگاههای نظارتی قابل قبول نیست.

این عضو شورای شهر اصفهان همچنین یادآور شد: این انحراف در همان محوری محقق شده که پیش تر نیز شاهد انحراف بودیم.

 

 

    نظرات