آخرین تغییرات دستمزد کارگران ساختمانی

آخرین تغییرات دستمزد کارگران ساختمانی

www.BanaNews.irدستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی ملی و استانی با توجه به اهمیت نقش آن در برآورد هزینه‌های طرح‌های عمرانی دولت همواره مورد توجه بوده است. نتایج مربوط به طرح آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی این بخش در نیمه‌ی دوم سال ۱۳۸۹ به همراه درصد تغییرات متوسط دستمزد ساعتی نسبت به نیمه‌ قبل (نیمه‌ی اول ۱۳۸۹) و نیمه‌ی مشابه در سال قبل (نیمه‌ی دوم ۱۳۸۸) هم اکنون منتشر شده است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) هدف از اجرای این طرح، گردآوری آمار و اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه متوسط دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی ملی و استانی در دست اجرا در استان تهران در دوره‌ی مورد نظر بوده است.

فهرست شرکت‌های پیمانکاری ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی در حال اجرای طرح‌های عمرانی ملی و استانی در زمان آماری در سطح استان تهران که از منابع ثبتی به دست آمده است، چارچوب نمونه‌گیری این طرح را تشکیل می‌دهد.

زمان آمارگیری این طرح، بهمن‌ماه سال ۱۳۸۹ بوده است و در این مرحله از اجرای طرح، اطلاعات مربوط به شش ماهه‌ی دوم سال ۱۳۸۹ گردآوری شده است.

*گروه رانندگان ماشین‌آلات حمل‌ونقل*

این گروه شامل ۹ قلم از دستمزد انواع رانندگان و کمک‌رانندگان ماشین‌آلات حمل‌ونقل است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی اقلام این گروه در این دوره با دوره‌ی قبل نشان می‌دهد که تمامی اقلام آن دارای افزایش هستند. دراین میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «راننده تریلی» با ۷٫۲ درصد و کمترین افزایش آن مربوط به «راننده دامپر» و «راننده تراکتور» با ۲٫۴ درصد است. هم‌چنین در مقایسه‌ی نتایج حاصل از آمارگیری نیمه‌ی دوم ۱۳۸۹ با دوره مشابه سال قبل، تمامی اقلام دارای افزایش دستمزد هستند که بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «راننده دامپر» با ۱۶٫۷ درصد و کمترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به «راننده تراکتور» با ۷٫۷ درصد است.

*گروه رانندگان ماشین‌های سنگین*

این گروه شامل ۱۱ قلم از دستمزد انواع رانندگان و کمک‌رانندگان ماشین‌های سنگین هستند. مقایسه‌ی متوسط دستمزد نیروی انسانی اقلام این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می‌دهد که تمامی اقلام این گروه دارای افزایش دستمزد است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «راننده غلتک» با ۹٫۶ درصد و کمترین افزایش آن مربوط به «راننده بیل‌مکانیکی و دراگ لاین» با ۴٫۳ درصد است. مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم ۱۳۸۹ با دوره‌ی مشابه سال قبل نشان می‌دهد که تمام اقلام این گروه دارای افزایش دستمزد ساعتی است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «راننده ماشین‌های آسفالت پخش‌کنی _ فینیشر» با ۱۲٫۷ درصد است و کمترین افزایش مربوط به «راننده درجه یک جرثقیل» با ۱۰٫۶ درصد است.

*گروه کارهای بنایی ابنیه ساختمان*

به گزارش بنانیوز به نقل از ایسنا، این گروه شامل پنج قلم از دستمزد انواع نیروی انسانی در کارهای بنایی ابنیه ساختمان است. مقایسه متوسط دستمزد ساعتی نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره‌ی قبل نشان می‌دهد که تمامی اقلام این گروه دارای افزایش دستمزد است. دراین میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به «بنای سفت‌کار درجه دو» با ۷٫۳ درصد و کمترین افزایش آن به «بنای نماچین درجه یک» با ۲٫۶ درصد تعلق دارد. هم‌چنین در مقایسه‌ی نتایج حاصل از آمارگیری نیمه‌ی دوم ۱۳۸۹ با دوره‌ی مشابه سال قبل، در تمامی اقلام این گروه رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «بنای نماچین درجه یک» با ۱۲٫۳ درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «بنای سفت‌کار درجه دو» با ۱۱٫۵ درصد است.

*گروه قالب‌بند چوبی*

این گروه شامل چهار قلم از دستمزد انواع قالب‌بند چوبی است. مقایسه‌ی متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره‌ی قبل نشان می‌دهد که تمامی اقلام این گروه دارای افزایش دستمزد است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «کمک نجار قالب‌بند» با ۷٫۹ درصد و کمترین افزایش مربوط به «نجار قالب‌بند درجه دو» با ۴٫۰درصد است. در مقایسه‌ی نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم ۱۳۸۹ با دوره مشابه سال قبل نیز در تمامی اقلام این گروه رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «نجار قالب‌بند درجه دو» با ۱۳٫۱ درصد و کمترین افزایش مربوط به «نجار قالب‌بند درجه دو» با ۱۰٫۳ درصد است.

*گروه قالب‌بند فلزی*

این گروه شامل چهار قلم از دستمزد انواع قالب‌بندهای فلزی است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می‌دهد که تمامی اقلام این گروه دارای افزایش دستمزد است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به «قالب‌ساز فلزی درجه دو» با ۶٫۷ درصد و کمترین افزایش به «قالب‌ساز فلزی درجه یک» با ۱٫۴ درصد تعلق دارد. در مقایسه‌ی نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم ۱۳۸۹ با دوره مشابه سال قبل نیز در تمامی اقلام این گروه، رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «قالب‌بند فلزی درجه دو» با ۱۳٫۳ درصد و کمترین افزایش مربوط به «قالب‌بند فلزی درجه یک» با ۱۰٫۴ درصد است.

*گروه آرماتوربند*

این گروه شامل چهار قلم از دستمزد انواع آرماتوربندها است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می‌دهد که تمامی اقلام این گروه دارای افزایش است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به «آرماتوربند درجه یک» با ۵٫۷ درصد و کمترین افزایش به «آرماتوربند درجه دو» با ۳٫۲ درصد تعلق دارد. در مقایسه‌ی نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم ۱۳۸۹ با دوره مشابه سال قبل نیز در تمامی اقلام افزایش دستمزد مشاهده می‌شود که بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «کمک آرماتوربند» با ۱۹٫۱ درصد و کمترین افزایش مربوط به «سرآرماتوربند» با ۱۰٫۷ درصد است.

*گروه کارهای بتنی*

این گروه شامل سه قلم از دستمزد انواع‌ بتن‌کاران است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره‌ی قبل نشان می‌دهد که تمامی اقلام این گروه دارای افزایش است. دراین میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به «کمک بنای بتن کار» با ۴٫۴ درصد و کمترین افزایش به «استاد کار کارهای بتنی» با ۱٫۶ درصد تعلق دارد. هم‌چنین در مقایسه‌ی نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم ۱۳۸۹ با دوره مشابه سال قبل در تمامی اقلام این گروه، رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «بنای بتن‌کار» با ۱۸٫۹ درصد و کمترین افزایش مربوط به «کمک بنای بتن‌کار» با ۱۵٫۵ درصد است.

*گروه اسکلت ساز ساختمان*

این گروه شامل ۶ قلم از دستمزد انواع اسکلت‌سازان ساختمان است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره‌ی قبل نشان می‌دهد که تمامی اقلام این گروه دارای افزایش است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به «اسکلت‌ساز درجه یک» با ۸٫۶ درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به «جوش‌کار اسکلت» با ۱٫۷ درصد تعلق دارد. هم‌چنین در مقایسه‌ی نتایج حاصل از آمارگیری نیمه‌ی دوم ۱۳۸۹ با دوره ی مشابه سال قبل در تمامی اقلام این گروه رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «جوش‌کار اسکلت» با ۱۸٫۵ درصد و کمترین افزایش مربوط به «اسکلت‌ساز درجه یک» با ۱۱٫۵ درصد است.

*گروه آهنگر در و پنجره‌ساز ساختمان*

این گروه شامل دو قلم از دستمزد انواع آهنگران در و پنجره‌ساز ساختمان است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره‌ی قبل نشان می‌دهد که هر دو قلم این گروه دارای افزایش است. در مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم ۱۳۸۹ با دوره‌ی قبل هر دو قلم «آهنگر در و پنجره‌ساز درجه یک» و «آهنگر در و پنجره‌ساز درجه دو» با افزایش دستمزدی معادل ۶٫۴ درصد برخوردار است. در مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه‌ی دوم ۱۳۸۹ با دوره مشابه سال قبل هر دو قلم «آهنگر در و پنجره‌ساز درجه یک» و «آهنگر در و پنجره‌ساز درجه دو» به ترتیب از افزایش دستمزدی معادل ۱۰٫۵ و ۱۶٫۴ درصد برخوردار است.

*گروه عایق کار و آسفالت‌کار ابنیه ساختمان*

این گروه شامل سه قلم از دستمزد انواع عایق‌کاران و آسفالت‌کاران ابنیه ساختمان است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می‌دهد که تمامی اقلام این گروه دارای افزایش است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «عایق‌کار و آسفالت‌کار درجه دو» با ۶٫۷ و کمترین افزایش مربوط به دستمزد ساعتی به «عایق‌کار و آسفالت‌کار درجه یک» با ۲٫۶ درصد است. در مقایسه‌ی نتایج حاصل از آمارگیری نیمه‌ی دوم ۱۳۸۹ با دوره‌ مشابه سال قبل نیز در تمامی موارد افزایش دستمزد‌ها دیده می‌شود که بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «عایق‌کار و آسفالت‌کار درجه یک» با ۱۵٫۱ درصد و کمترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به «عایق‌کار و آسفالت کار درجه دو» با ۱۱٫۲ درصد است.

*گروه سیمان کار*

این گروه شامل چهار قلم از دستمزد انواع سیمان‌کاران است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره‌ی قبل نشان می‌دهد که تمامی اقلام این گروه دارای افزایش است. دراین میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به «کمک‌ بند‌کش» با ۶٫۷ درصد و کمترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به دو قلم «سیمان کار درجه یک» و «بندکش» با ۲٫۴ درصد است. در مقایسه‌ی نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم ۱۳۸۹ با دوره مشابه سال قبل نیز در تمامی اقلام این گروه رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «بند‌کش» با ۱۸٫۷ درصد و کمترین افزایش مربوط به «سیمان کار درجه دو» با ۱۰٫۳ درصد است.

*گروه سنگ‌کار*

این گروه شامل سه قلم از دستمزد انواع سنگ‌کاران است. مقایسه‌ی متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می‌دهد که تمامی اقلام این گروه دارای افزایش است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به «ابزارزن سنگ پلاک» با ۷٫۲ درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به «سنگ‌کار درجه دو» با ۴٫۴ درصد تعلق دارد. در مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم ۱۳۸۹ با دوره مشابه سال قبل نیز در تمامی اقلام این گروه رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود. دراین میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «ابزارزن سنگ پلاک» با ۱۴٫۹ درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «سنگ کار درجه یک» با ۱۰٫۳ درصد است.

*گروه کاشی‌کار*

این گروه شامل دو قلم از دستمزد انواع کاشی‌کاران است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره‌ی قبل نشان می‌دهد که دستمزد هر دو قلم دارای افزایش است. در این میان بیشترین افزایش متوسط ساعتی مربوط به «کاشی‌کار درجه یک» ۵٫۵ درصد تعلق دارد. در مقایسه‌ی نتایج حاصل از آمارگیری نیمه‌ی دوم ۱۳۸۹ با دوره مشابه سال قبل نیز در هر دو قلم مربوط به این گروه، رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «کاشی‌کار درجه دو» با ۹٫۰ درصد است.

*گروه گچ‌کار*

این گروه شامل دو قلم از دستمزد انواع گچ‌کاران است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می‌دهد که دستمزد هر دو قلم دارای افزایش است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «گچ‌کار درجه یک» با ۵٫۶ درصد است. در مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم ۱۳۸۹ با دوره‌ی مشابه سال قبل در هر دو قلم مربوط به این گروه، رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «گچ‌کار درجه دو» با ۱۱٫۶ درصد است.

*گروه بنا و سنگ‌تراش ابنیه راه*

این گروه شامل پنج قلم از دستمزد انواع بنا و سنگ‌تراش ابنیه راه است. مقایسه‌ی متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره‌ی قبل نشان می‌دهد که تمامی اقلام این گروه، دارای افزایش است. دراین میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به «سنگ‌تراش درجه دو» با ۷٫۱ درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به «بنای سنگ‌چین درجه دو» با ۱٫۴ درصد تعلق دارد. مقایسه‌ی نتایج حاصل از آمارگیری نیمه‌ی دوم ۱۳۸۹ با دوره‌ مشابه سال قبل نیز نمایانگر آن است که متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «بنای سنگ‌چین درجه دو» با ۱۶٫۷ درصد دارای بیشترین افزایش و متوسط و دستمزد ساعتی «سنگ‌تراش درجه یک» با ۱۰٫۳ درصد دارای کمترین افزایش است.

*گروه آسفالت کار راه و محوطه*

این گروه شامل سه قلم از دستمزد انواع آسفالت‌کاران راه و محوطه است. مقایسه‌ی متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره‌ی قبل نشان می‌دهد که تمامی اقلام آن دارای افزایش است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «مباشر آسفالت» با ۹٫۸ درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «کارگر آسفالت» با ۴٫۴ درصد است. در مقایسه‌ی نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم ۱۳۸۹ با دوره‌ی مشابه سال قبل نیز در تمامی موارد رشد دستمزد ساعتی مشاهده می‌شود که باز هم بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «کارگر آسفالت» با ۱۶٫۱ درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «مباشر آسفالت» با ۱۳٫۸ درصد است.

*گروه لوله‌کش تاسیسات ابنیه*

این گروه شامل ۱۴ قلم از دستمزد انواع لوله‌کش‌های تاسیسات ابنیه است. مقایسه‌ی متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره‌ی قبل نشان می‌دهد که تمامی اقلام آن دارای افزایش است. دراین میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «لوله‌کش درجه یک شوفاژ‌کار» با ۸٫۶ درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «لوله‌کش درجه یک _ دنده‌ای» با ۳٫۹ درصد است. در مقایسه‌ی نتایج حاصل از آمارگیری نیمه‌ی دوم ۱۳۸۹ با دوره‌ی مشابه سال قبل، در تمامی اقلام این گروه افزایش دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «پی.وی.سی کار درجه دو» با ۱۷٫۹ درصد و کمترین افزایش آن مربوط به «جوش‌کار لوله‌های فولادی» با ۱۰٫۳ درصد است.

*گروه عایق کار تاسیساتی*

این گروه شامل دو قلم از دستمزد انواع عایق‌کاران تاسیساتی است. مقایسه‌ی متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره‌ قبل نشان می‌دهد که هر دو قلم این گروه دارای افزایش است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «عایق‌کار درجه دو تاسیساتی» با ۶٫۸ درصد است. مقایسه‌ی نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم ۱۳۸۹ با دوره‌ی مشابه سال قبل نیز بیانگر آن است که متوسط دستمزد ساعتی «عایق‌کار درجه دو تاسیساتی» با ۱۵٫۰ درصد دارای بیشترین افزایش است.

*گروه کانال‌ساز*

این گروه شامل دو قلم از دستمزد انواع کانال‌سازان است. مقایسه‌ی متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره‌ی قبل نشان می‌دهد که هر دو قلم این گروه دارای افزایش است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «کانال‌ساز درجه دو» با ۹٫۶ درصد است. در مقایسه‌ی نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم ۱۳۸۹ با دوره‌ی مشابه سال قبل نیز در هر دو قلم این گروه، رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «کانال‌ساز درجه یک» با ۱۰٫۴ درصد است.

*گروه سیم‌کش ساختمان*

این گروه شامل سه قلم از دستمزد انواع سیم‌کش ساختمان است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره‌ی قبل نشان می‌دهد که تمامی اقلام آن دارای افزایش است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به «استادکار سیم‌کش ساختمان» با ۴٫۰ درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به «سیم‌کش درجه دو ساختمان» با ۲٫۶ درصد تعلق دارد. در مقایسه‌ی نتایج حاصل از آمارگیری نیمه‌ی دوم ۱۳۸۹ با دوره‌ی مشابه سال قبل نیز در تمام یاقلام این گروه، رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «سیم‌کش درجه دو ساختمان با ۱۳٫۹ درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «استادکار سیم‌کش ساختمان» با ۱۱٫۰ درصد است.

*گروه کابل‌کش و مفصل‌بند فشار ضعیف و حفاظت کاتودیک*

این گروه شامل پنج قلم از دستمزد انواع کابل‌کش و مفصل‌بند فشار ضعیف و حفاظت کاتودیک است. مقایسه‌ی دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره‌ی قبل نشان می‌دهد که یک قلم ثابت و سایر اقلام آن دارای افزایش است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به «کابل‌کش درجه یک فشار ضعیف» با ۸٫۶ درصد تعلق دارد و متوسط دستمزد «استاد‌کار سیستم‌های حفاظت کاتودیک» بدون تغییر است. هم‌چنین در مقایسه‌ی نتایج حصال از آمارگیری نیمه‌ی دوم ۱۳۸۹ با دوره‌ی مشابه سال قبل، در تمامی اقلام این گروه رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «کارگر فنی سیستم‌های حفاظت کاتودیک» با ۱۵٫۹ درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «استادکار سیستم‌های حفاظت کاتودیک» با ۹٫۰ درصد است.

*گروه کابل‌کش و مفصل‌بند فشار قوی*

این گروه شامل چهار قلم از دستمزد انواع کابل‌کش و مفصل‌بند فشار قوی است. مقایسه‌ی دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره‌ی قبل نشان می‌دهد که تمامی اقلام آن دارای افزایش است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به «کمک کابل‌کش فشار قوی» با ۹٫۸ درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به «کابل‌کش درجه یک فشار قوی» با ۲٫۱ درصد تعلق دارد. در مقایسه‌ی نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم ۱۳۸۹ با دوره‌ی مشابه سال قبل نیز در تمام اقلام این گروه، رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود. دراین میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «کمک کابل‌کش فشار قوی» با ۱۷٫۴ درصد و کمترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به «استاد‌کار کابل‌کش فشار قوی» با ۱۲٫۳ درصد است.

*گروه کارگری*

این گروه شامل دو قلم است. مقایسه‌ی متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره‌ی قبل نشان می‌دهد که هر دو قلم دارای افزایش است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «کارگر ساده» با ۷٫۰ درصد است. در مقایسه‌ی نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم ۱۳۸۹ با دوره مشابه سال قبل در هر دو قلم مربوط به این گروه، رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که بیشترین افزایش متوسط مربوط به «سرکارگر» با ۱۲٫۱ درصد است.

*گروه شیشه‌بر*

این گروه شامل سه قلم از دستمزد انواع شیشه‌بر است. مقایسه‌ی دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره‌ی قبل نشان می‌دهد که تمامی اقلام آن دارای افزایش است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به «شیشه‌بر درجه دو» با ۹٫۲ درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به «کمک شیشه‌بر» با ۳٫۵ درصد تعلق دارد. در مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم ۱۳۸۹ با دوره مشابه سال قبل در تمامی اقلام این گروه رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «کمک شیشه‌بر» با ۱۲٫۱ درصد و کمترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به «شیشه‌بر درجه یک» با ۱۰٫۰ درصد است.

*گروه نقاش ساختمان*

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران این گروه شامل دو قلم است و مقایسه‌ی متوسط دستمزد نیروی انسانی اقلام این گروه در این دوره با دوره‌ی قبل نشان می‌دهد که هر دو قلم دارای افزایش است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «نقاش درجه یک ساختمان» با ۵٫۷ درصد است. هم‌چنین در مقایسه‌ی نتایج حاصل از آمارگیری نیمه‌ی دوم ۱۳۸۹ با دوره‌ی مشابه سال قبل در هر دو قلم مربوط به این گروه، رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «نقاش درجه دو ساختمان» با ۱۳٫۹ درصد است.

*آلومینیوم کار*

این گروه شامل دو قلم است. مقایسه‌ی متوسط دستمزد نیروی انسانی اقلام این گروه در این دوره با دوره‌ی قبل نشان می‌دهد که هر دو قلم دارای افزایش است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «آلومینیوم‌کار درجه دو» با ۵٫۹ درصد است . در مقایسه‌ی نتایج حاصل از آمارگیری نیمه‌ی دوم ۱۳۸۹ با دوره‌ی مشابه سال قبل نیز در هر دو قلم مربوط به این گروه، رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که بیشترین افزایش متوسط مربوط به «آلومینیوم‌کار درجه یک» با ۱۳٫۳ درصد است.

 

 

    نظرات