سیاست مسکن مهر جایگزینی مناسب برای زمین حمایتی

سیاست مسکن مهر جایگزینی مناسب برای زمین حمایتی

www.BanaNews.irبررسیهای دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت مسکن وشهرسازی نشان می دهد که سیاست مسکن مهر که از سال ۱۳۸۶ در دستور کار قرار گرفت ،جایگزینی مناسب برای برنامه زمین حمایتی که در دوره ۷۸-۱۳۵۸ اجرا شد ، محسوب می شود .

بررسی مذکور حاکی است :طی دوره ۲۰ ساله یاد شده به میزان ساخت یک میلیون و ۱۳۸ هزار و ۵۳۰ واحد مسکونی زمین واگذار شد که همه آنها تبدیل به واحد مسکونی نشد .

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) این پژوهش خاطرنشان ساخته است ،بخشی از اراضی واگذار شده توسط گروه های دریافت کننده فروخته یا پیامد بورس بازی زمین را به دنبال داشته و درنهایت منجر به گسترش شهرها شده است .

سیاست زمین حمایتی از نگاه دفتر مذکور هرچند موجب شد تا برخی از متقاضیان مسکن صاحب خانه شوند ، اما به اهداف مورد نظر جامه عمل نپوشید و تامین مسکن گروه های هدف به طور کامل تحقق پیدا نکرد .

سازمان ملی زمین ومسکن وابسته به وزارت مسکن وشهرسازی تاکنون برای طرح مهر ۱۸ هزار و ۷۰۰ هکتار زمین اختصاص داده که ارزش اراضی ۱۵۰ هزار میلیارد ریال ذکر شد .

براساس برنامه ریزی صورت گرفته به ازای واگذاری یک هکتار زمین در طرح مهر حدود ۷۰ دستگاه واحد مسکونی با سرانه ۷۵ متر مربع در اختیار واجدین شرایط قرار می گیرد .

از سوی دیگر در قالب برنامه مسکن حمایتی هم آمار نشان می دهد که تولید کل واحد های مسکونی استیجاری دولتی ، استیجاری با منابع داخلی و استیجاری خصوصی حدود ۱۲۰ هزار واحد مسکونی ساخته شد که این رقم با برنامه پیش بینی شده تفاوت معناداری داشت.

بررسی دفتر مذکور حاکی از آن است که سیاست های ذکر شده که به مورد اجرا گذاشته شد در زمینه مسکن کم درآمدها از جامعیت لازم برخوردار نبود و این درحالی بود که حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار فاقد مسکن ملکی ، ۵۰ درصد آنها مربوط به چهار دهک نخست درآمدی بودند .

برپایه اطلاعات مذکور و براساس سند راهبردی - اجرایی طرح جامع مسکن که در سال ۱۳۸۵ تدوین و نهایی شد برنامه واگذاری حق بهره برداری از زمین موسوم به مسکن مهر به مورد اجرا گذاشته شد .

طرح مسکن مهر از خرداد ۱۳۸۶ وارد مراحل اجرایی شد و قرار است در پایان شهریورماه ۱۳۹۰ با بهره برداری از ۹۳۷ هزار واحد مسکونی در مرحله نخست پایان یابد و قرار دادهای ساخت مسکن مهر برای سال جاری نیز ۱۲ تا ۱۸ بعد تکمیل خواهد شد .

قرار دادهای مسکن مهر در قالب چهار روش مشخص به مورد اجرا گذاشته می شود ۱- شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت ۲- شهرهای جدید تحت پوشش وزارت مسکن وشهرسازی ۳- شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت با نظارت و کنترل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۴ -بافت های فرسوده شهری

به گزارش بنانیوز به نقل از ایرنا، دولت برای متقاضیان ساخت مسکن مهر به روش سنتی ۲۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی اختصاص داده که در روش نیمه صنعتی این میزان ۲۲۰ میلیون ریال است و در قالب روش صنعتی ۲۵۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی به متقاضی واجد شرایط پرداخت می شود .

 

 

    نظرات